دگردیسی یک سازمان انقلابی و انزوای آن

سازمان مجاهدین خلق در 15 شهریور سال 1344 به رهبری سه تن از مبارزین ضد سلطنتی تاسیس گردید و سرانجام بنیانگذاران این سازمان تیرباران شدند که پس از آن سازمان دستخوش تغییراتی اسف بار گردید. سازمان تروریستی فرقه نمای رجوی با پوشش ادامه راه سازمان انقلابی با رهبری مسعود رجوی آنهم با خیانت و جاه طلبی نمونه آن است.

تغییر دادن بستر سازمان توسط رجوی جهت خوش خدمتی برای حامیان خود که در رأس آن دولت آمریکا بود، انجام پذیرفت که همچنان و هم اکنون نیز تحت حمایت های مالی و سیاسی دشمنان ملت ایران می باشد و در کارنامۀ ننگین خود 57 سال سابقه مبارزه با ملت ایران را به ثبت رسانده و برای تمام دولتمردان دیگر کشورها و حتی عوام این مسئله علنی شده!

با این رسوایی بوجود آمده سازمان تروریستی رجوی همواره در تکاپو است که این سابقه ننگین را پاک نماید و برای حذف و خنثی کردن این جنایت ها در رسانه ها دست به فرافکنی و فریب اذهان عمومی زده. از اینرو 57 سال خشونت، مبارزه با مردم ایران و بردگی مطلق به مثلث خائنین (آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی) را 57 سال مبارزه برای آزادی و استقلال سازمان عنوان میکند و با این وارونه نمایی در صدد حفظ آبروی نداشته خود است.

جالب توجه اینجاست که با شیادی تمام عنوان می کنند که سازمان تاکنون به هیچ کشوری وابسته نبوده و 30 سال استقرار در خاک کشور عراق و جاسوسی برای صدام را با بازگو کردن اینکه رجوی قرارگاه اشرف را به نام خاک ایران از صدام تحویل گرفته و نقاط تلاقی با همدیگر نداشته ، ستون پنجم بودن سازمان را توجیه کرده!

این یاوه گویی ها در حالی ست که تاریخ و انسان های بی شماری شاهد همدستی افراد سازمان با نیروهای نظامی متجاوز صدام در 8 سال جنگ بین دو کشور ایران وعراق بوده اند . جداشده های خارجه نشین از فرقه رجوی و حتی دیگر جداشده ها که به موطن خود بازگشته اند، از جمله تعدادی که بالاجبار به همدستی با نیروهای عراقی در صحنه های جنگ علیه نیروهای ایرانی وادار شده بودند از همین انسان های بی شمار می باشند.

این وابستگی مالی و نظامی به دولت عراق به گذشته برمیگردد که شاید به خیال خام رجوی به فراموشی سپرده شود اما در حال حاضر نیز مریم رجوی با برگزاری همایش های متعدد و دعوت از سناتورهای آمریکایی و مشاوران رئیس جمهور اسبق جنجالی آمریکا و همچنین شرکت در مراسم های آنها که آخرین آن شرکت در مراسم مرگ سناتورهای آمریکایی ، دیدار با مایک پمپئو و رودی جولیانی به ترتیب وزیر خارجه و وکیل رئیس جمهوراسبق میباشد، وابستگی مطلق مالی سیاسی فرقه رجوی را به بیگانگان و خائنین به ملت ایران را آشکار نمود .

با آرزوی آزادی افراد اسیر در فرقه که 57 سال عمر آنها تباه گشته است.

بیژن

خروج از نسخه موبایل