ابراز تشکرمهندس علی اکبر راستگو

از وزیر داخله ایالت نوردراین وستفالن آلمان

جناب آقای دکتر اینگو ولف وزیر داخله محترم ایالت نوردراین وستفالن!

هفته گذشته گزارش سالانه اداره حراست قانون اساسی استان نوردراین وستفالن برای سال 2006 منتشر گردید ودراختیار عموم قرار گرفت. این گزارش نسبت به سال قبل جامع تر و مفصل تر می باشد ودر مورد سازمان مجاهدین حاوی حاکی نکات جدیدی است که نشاندهنده توجه ادارات تحت مسئولیت شما نسبت به امنیت عمومی شهروندان میباشد وجای بسا تقدیردارد.

جناب آقای دکتر ولف!

همانطوریکه مطلع می باشید سازمان مجاهدین ایران از سال 2002 در لیست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا در کنار گروه القاعده دسته بندی شده است واز آن زمان ببعد از طرف ادارات امنیتی آلمان مورد کنترل و چک امنیتی قرار دارد. از همان زمان نیز این سازمان با تاسیس انجمن های پوششی به فعالیت غیرقانونی خود درآلمان ادامه می دهد. برای شما و ادارات امنیتی متبوعتان این انجمن ها ناشناخته نیستند و گزارشات سالانه ادارات امنیتی ایالتها حاکی از اقدامات غیرقانونی و سوء استفاده از اموال عمومی توسط انجمن های پوششی مجاهدین می باشد. منجمله در سال 2001 بدستور دادستانی شهرکلن کمیسیون ویژه ای در اداره پلیس کلن در رابطه با خلافکاری ها و پول شویی انجمن پوششی «کمک به آوارکان ایرانی» تشکیل شد که منجر به بازرسی بیش از 20 دفتر مربوط به مجاهدین در برلین، مونیخ و حومه کلن گردید. ازآنجا که اقدامات غیر قانونی این انجمن محرز بوده است، از طرف دادستانی کلن حکم دستگیری دوتن از مسئولین مجاهدین صادر گردید که آنها بلافاصله به خارج از آلمان گریختند. انجمن مزبور نیز منحل گردید ولی بلافاصله با نام جدید و همان ساختار بنام انجمن «حقوق بشر برای ایرانیان تبعیدی» در دوسلدرف مشغول پول جمع کردن برای مجاهدین می باشد که خوشبختانه زیر چک امنیتی شما قراردارد.

جناب آقای دکتر ولف!

گزارش سالانه اداره حراست قانون اساسی استان نوردراین وستفالن در سال 2006 صفحه 81 حاکی ازآن است که «انجمن عدالت» مستقر درکلن نیز از طرف اداره متبوع شما در لیست انجمن های پوششی سازمان مجاهدین قرار گرفته است است. بعبارت دیگر انجمن عدالت از این ببعد زیرپوشش امنیتی قراردارد و اعمال و کردارش تحت کنترل پلیس می باشد.

کانون آوا و انجمن های فعال حقوق بشری دیگر که در چارچوب قوانین آلمان فعالیت می کنند، این موضوع را بفال نیک می گیرند ومراتب تشکر خودرا ازاین اقدام سنجیده اعلام میدارند.

اینجانب مکررا نسبت به خطرات فعالیت انجمن عدالت، برای امنیت عمومی آلمان تذکرداده ام. این انجمن در سال 2005 در کلن با اطلاع خانم معصومه بلورچی نماینده شورای مقاومت درآلمان تشکیل شده و مدیریت آن بعهده فردی بنام نادرثانی (با نام مستعار علی ملک) می باشد که از اعضای اصلی بخش اطلاعات وامنیت وعضو شورای مرکزی مجاهدین محسوب می شود. نادر ثانی از فدائیان سرسپرده این سازمان میباشد و بدستور مریم رجوی خودرا در ژوئن 2003 درپاریس به آتش کشید تا مقامات فرانسوی را برای آزادکردن رهبرمذهبی اش تحت فشار بگذارد. نادر ثانی همراه با دیگر اعضای بخش اطلاعات وامنیت مجاهدین نظیر هادی روشن روان درحال حاضر درکلن مستقراست.

کار اصلی انجمن عدالت توطئه چینی، پرونده سازی، شانتاژ و پخش اطلاعات نادرست در جامعه آلمان می باشد. دراین زمینه این انجمن ظاهرا طبق ادعای خود، هزاران نامه به مقامات آلمانی فرستاده ودر آن ها انجمن آوا ودیگر انجمن های فعال حقوق بشری را مورد تهمت وفحاشی قرارداده است. نمونه هایی از این نامه ها به ترتیب تاریخ در زیر فهرست شده اند ومتن آنها به پیوست ارسال میگردد:

– انجمن عدالت از مقامات آلمانی خواست عناصر وزارت اطلاعات رژیم را از آلمان اخراج کنید 19 جولای 2005

– مقاله گامی بسوی عدالت پنجره ای بسوی حقیقت درتاریخ 3 نوامبر2005

– نامه اعتراضی انجمن عدالت به رئیس بخش فارسی دویچه وله درتاریخ 26 ژانویه 2006

– نامه به رئیس مجلس آلمان آقای نوربرت لامرت در تاریخ 18 فوریه 2006

– نامه به وزیر کشور آلمان آقای دکتر ولفگانگ شویبله بدون تاریخ

– نامه به وزیر کشور آلمان آقای دکتر ولفگانگ شویبله در 15 آوریل 2006

– نامه به وزیر داخله ایالت نوردراین وستفالن آقای اینگو ولف در 25 مارس 2007

با نگاهی کوتاه به متن نامه های بالا میشود تشخیص داد که انجمن عدالت وظیفه دیگری بجز فعالیت علیه انجمن های فعال حقوق بشری ندارد. (ضمن اینکه بسیاری از این نامه ها فقط مصرف درون سازمانی دارد و هیچگاه ترجمه وارسال نشده اند و حکم تف سربالا را برای سازمان دارند.)

اینجانب باردیگر مراتب تشکر خودرا از اقدامات شما و ادارات امنیتی متبوعتان ابراز کرده و برای هرگونه همکاری و همیاری جهت پایداری امنیت عمومی در جامعه آلمان اعلام آمادگی می نمایم.

ضمنا توجه شمارا به این نکته جلب می نمایم که شورای ملی مقاومت که درسال 1981 به رهبری سازمان مجاهدین از اتحاد چند گروه کوچک تشکیل شده بود، اکنون با خروج همگی آن گروه ها به زائده ای از مجاهدین تبدیل شده و همانطوریکه در گزارش سالانه اداره حراست صفحه 81 آمده: «شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین را در آلمان نمایندگی میکند.» این شورا کاملا از اعضای اصلی سازمان مجاهدین تشکیل شده و در حقیقت انجمن پوششی مجاهدین محسوب می شود. منجمله نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان به خانم معصومه بلورچی عضو کمیته مرکزی سازمان مجاهدین وازاعضای رهبری این سازمان محول شده است. وی ضمنا طبق ساختار فرقه ای این تشکیلات مخوف از همه اعمالی که از طرف انجمن های پوششی درآلمان انجام می شوند، با خبر می باشد. طبق این ساختار خانم بلورچی مستقیما با فرماندهی مجاهدین در پاریس در تماس بوده وبدون اجازه آنها هیچ کاری انجام نمیدهد. بی دلیل نمی باشد که شورای ملی مقاومت نیز همراه با سازمان مجاهدین از سال 2005 در لیست گروه های تروریستی ایالات متحده آمریکا بطوردائمی ثبت شده است ولی اتحادیه اروپا با سیاست مماشات از این امرمهم عقب افتاده است. امری که جای توجه ویژه از طرف شما و دولت آلمان دارد.

با تشکر

مهندس علی اکبر راستگو

کلن- 02 آپریل 2007

خروج از نسخه موبایل