پشت پرده خط برقراری تماس های کنترل شده تعدادی از اعضا با خانواده ها

القاء وعده توخالی فرقه به خانواده ها از طریق وابسته آنها در کمپ اشرف 3

اخیرا فرقه رجوی خط برقراری تماس های کنترل شده و محدود تعدادی از اعضا با خانواده ی خود را در پیش گرفته با این هدف که خزعبلات و اخبار دروغ را به خورد خانواده ها بدهد . جریان از این قرار است که طی مدت اخیر تعدادی از اعضا که سالیان است با خانواده خود هیچگونه ارتباطی برقرار نکرده بودند در کمال تعجب بعد از سالها با خانواده خود ارتباط پیامکی برقرار کردند!

آنها در پیام های خودشان که بدون بروز احساسات از برقراری ارتباط خود با خانواده می باشد و صرفا با یک احوالپرسی ساده بوده است، مامور شدند تا دروغ های فرقه از جمله اینکه بزودی سرنگونی محقق می شود و به ایران برمی گردیم را به خانواده های خود القا کنند! البته طبیعی است که خانواده این افراد از ارتباط وابسته خود در وهله اول بسیار خوشحال شدند اما موضوعی که باعث تعجب و شک خانواده ها شده است این بود که وقتی از وابسته خود خواستند که تماس تصویری یا صوتی برقرار کند، آنها جواب دادند که نمی شود و اگر هم شما تماس بگیرید حذف می شوید! یا وقتی می پرسند شماره ما را که نداشتید از کجا گیر آوردید؟! پاسخ می دهند از جایی بدست آوردیم ، اما دم خروس هدف فرقه از برقراری این تماس ها آنجا بیرون می زند که وقتی خانواده از وابسته خود سئوال می کند که چرا جدا نمی شوی و یا چرا به ایران و نزد خانواده بر نمی گردی؟ جواب می دهند چند ماه دیگر صبر کنید که رژیم سرنگون می شود و آنوقت همه ما به ایران برمی گردیم ! شک برانگیزتر اینکه این افراد که سالها هیچگونه ارتباطی با خانواده خود نداشتند در پیام های خود هیچگونه عواطفی نسبت به خانواده خود نشان نمی دهند و یا از دلتنگی بابت سالیان دوری صحبت نمی کنند.

لازم به ذکر است که فرقه رجوی طی سالیان مانع از ارتباط اعضا با خانواده هایشان شده و حتی در همین آلبانی یکی از شروط فرقه با اعضایی که جدا می شوند این است که اگر می خواهید کمک مالی دریافت کنید حق ارتباط با خانواده خود یا دیگر اعضای جدا شده را ندارید. اما همین فرقه طی ماه های اخیر برای برخی از اعضا خود امکان ارتباط پیامکی با خانواده هایشان برقرار کرده تا از طریق آنها اخبار دروغ و خواب و رویاهای غیرعملی خود را به خانواده های اعضا القا کند، تا شاید آنها هم به نحوی آن را در سطح جامعه پخش کنند.

سرکردگان پا به گور فرقه رجوی الان بیش از 40 سال است که برای سوء استفاده از اعضا و نگاه داشتن آنها در فرقه وعده سر خرمن سرنگونی و کسب قدرت در ایران را می دهند، اما هر بار بور و سرافکنده شدند و دلیل اینکه این روزها در آلبانی باز به چنین روش شکست خورده ای متوسل شدند این است که در کمپ اشرف 3 در حال حاضر با موج فزاینده مسئله داری و درخواست جدایی اعضا روبرو هستند. سرکردگان فرقه ضمن اینکه اعضا را از کسب اخبار دنیای بیرون از فرقه دور نگاه داشتند، اذهان آنها را از خبرهای دروغ پرکردند تا همچنان بتوانند مانع از جدایی اعضاء گردند و انها را از دنیای بیرون مایوس و سرخورده کنند .

اما باید به سرکردگان فرتوت فرقه گوشزد کرد که اولا خواب و رویاهایی که آنها برای سرنگونی دیدند هرگز محقق نخواهد شد. در ثانی مردم ایران و بخصوص خانواده های اعضای اسیر سالهاست که به ماهیت وطن فروشانه فرقه رجوی پی بردند و به همین خاطر در صورت فرض هرگونه تحولی در ایران هرگز به این فرقه روی خوش نشان نخواهند داد و قطعا تلاش های مذبوحانه سران آن برای نگاه داشتن اجباری اعضا در مناسبات فرقه نتیجه ای نخواهد داشت و بقول معروف این نیز می گذرد و روسیاهی به فرقه رجوی خواهد ماند. ولی امیدواریم که باقی مانده اعضای اسیر ساکن در کمپ اشرف 3 هرچه زودتر به این باور برسند که ماندن بیش از این در فرقه و باور دروغ های سران آن دیگر فایده ای نخواهد داشت. آنها باید حداقل از فرصت ایجاد تماس با خانواده خود برای آگاهی از حقایق دنیای بیرون و افشای دروغ های فرقه استفاده کنند .

حمید دهدار

خروج از نسخه موبایل