عبدالرحیم نظری: سران سازمان مجاهدین 3 سال من را شکنجه کردند

اینجانب عبدالرحیم نظری از استان گلستان هستم. من در سال 1381 به مدت 3 سال در سازمان مجاهدین بودم که مورد اذیت و آزار جسمی و روحی و روانی قرار گرفتم و من را شکنجه دادند .
فرماندهان سازمان مجاهدین در طول این 3 سال وحشیانه با من برخورد کردند و من از اینجا اعلام می کنم که از سازمان مجاهدین بطور زنده در دادگاه لاهه شکایت خواهم کرد و من از این شکنجه هیچ وقت نمیگذرم و من در دادگاه لاهه از این فرماندهان سازمان شکایت خود را اعلام می کنم و کسانیکه شکایت کردند از آنها حمایت کامل را دارم .

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

خروج از نسخه موبایل