نامه محمد جواد اسدی به دادستان دادگاه کیفری بین المللی

جناب آقای کریم خان دادستان محترم دادگاه کیفری بین المللی
با سلام و عرض خسته نباشید.

من محمد جواد اسدی یکی از 42 شاکی پرونده علیه مجاهدین خلق هستم، که در آن پرونده مسئولین این سازمان به نقض آشکار قوانین بین المللی و جنایت علیه بشریت محکوم شده اند.

با وجود صدور حکم نهائی در دادگاهی بین المللی در ایران، مبنی بر محکومیت این گروه، متاسفانه هنوز شاهد فعالیت این گروه در آلبانی و اعمال قوانین ضد بشری بر علیه بازماندگان در این سازمان هستیم، این حقیر به عنوان کسی که 3 سال شاهد بدترین رفتارها و تبعیض ها و بیگاریها از سوی این سازمان بر علیه اعضای به اسارت در آمده این گروه بودم، خواهشمندم نسبت به رسیدگی فوری به این پرونده و جنایات ضدبشری سازمان، دستورات لازم را صادر فرمائید.

با تشکر محمد جواد اسدی
تبریز، ایران

خروج از نسخه موبایل