تسلیت انجمن نجات زنجان به خانواده حبیب الله قاسمی

در کمال تاثر و تاسف مطلع شدیم حاجیه خانم گل قز خلفی مادر صبور و چشم انتظار حبیب الله قاسمی که بیش از 20 سال برای آمدن فرزندش چشم راه بود، چشم از جهان فرو بست . خبر درگذشت این مادر چشم انتظار چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست. خداوند قرین رحمتش فرماید.

فقدان ایشان را به خانواده محترم قاسمی و به خانواده بزرگ انجمن نجات تسلیت عرض می کنیم و برای آن سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم . خدا لعنت کند سرکردگان ضد انسانی فرقه رجوی را که باعث شدند مادرانی همچون مادر حبیب الله بدون اینکه بتواند فرزندش را در آغوش بگیرد تسلیم خاک می شوند.

خروج از نسخه موبایل