دیدار اعضای انجمن نجات خوزستان با بهرام آدمیت در بهبهان

روز پنجشنبه 27 آبان ماه اعضای انجمن نجات خوزستان با آقای بهرام آدمیت پسر خاله هدایت محمدی از اعضای گرفتار در فرقه رجوی دیدار و در مورد آخرین وضعیت فرقه و اعضا در آلبانی با هم گفتگو کردند.

در ادامه کتاب “قصه ای نا تمام برای دخترم” که آقای اکرامی خاطرات دوران اسارت خود در فرقه رجوی را در آن به رشته تحریر در آورده به ایشان هدیه کردند.آقای اکرامی در این کتاب ماهیت فریبکارانه و خیانت آمیز فرقه و همچنین ظلم و ستم هایی که رهبران آن طی سالیان در حق اعضای خود روا داشتند، را شرح داده است.

آقای بهرام آدمیت ضمن تشکر از حسن توجه اعضای انجمن به وی و تشکر از اهدا کتاب گفت: واقعا متاسفم که امثال پسرخاله ام یعنی هدایت محمدی عمر و جوانی خودشان را برای هیچ تباه کردند. امیدوارم که روزی هدایت و امثال او بتوانند به دنیای آزاد رسیده و زندگی جدیدی را برای خود شروع کنند.

اعضای انجمن در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای آقای بهرام آدمیت ابراز امیدواری کرده و گفتند: قطعا با همت و تلاش خانواده های اعضای گرفتار و با همیاری اعضای جداشده از فرقه همه اعضای گرفتار فرقه رهایی خواهند یافت .

خروج از نسخه موبایل