پیام برات کیخایی به دوستان دربندش در فرقه رجوی

برات کیخایی از جداشده های فرقه رجوی در پیامی از دوستانش که همچنان در بند فرقه هستند خواست تا از این فرقه جدا شوند. او گفت: از همه دوستان خواهش می کنم به خاطر خودتان از این سرکردگان جهل و جنایت جدا شوید. دنیای آزاد قابل دسترسی است و زندگی در دنیای آزاد خیلی بهتر از تن دادن به اسارت و عقاید رجوی است.

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

خروج از نسخه موبایل