گزارش تصویری از نشست خانواده های چشم انتظار گیلک در دفتر انجمن نجات گیلان

روز سه شنبه 14 دیماه 1400 انجمن نجات گیلان میزبان خانواده های اعضای گرفتار در فرقه رجوی بود. خانواده های اسماعیل پورحسن کویخی، رضا حسن زاده و داوود زاد اسماعیلی در این دیدار حول مسائل و رخدادهای مهم آلبانی از جمله تاسیس انجمن آسیلا به تبادل نظر پرداختند. همچنین خانواده های ذکر شده از آخرین وضعیت کمپ مانز در آلبانی و عزیزانشان اطلاعاتی از مسئول انجمن نجات گیلان کسب کردند.

گزارش کامل دیدار با آقایان هوشنگ زاد اسماعیلی، مرتضی پورحسن کویخی، جعفر و حسن حسن زاده متعاقبا درج خواهد شد.

دقتکار

خروج از نسخه موبایل