گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در سال2007 – قسمت 5

 

مبارزه ی جهانی گروه علیه حکومت ایران از تبلیغات و تروریسم جهت دستیابی به اهدافش استفاده می کند و تا کنون از سوی رژیم های ناهنجار و منفور همچون رژیم صدام حسین حمایت می شده است.

 

 

خروج از نسخه موبایل