تبریک سال نو برادر عباس حاج سلیمانی

اعضای انجمن نجات زنجان با آقای سلیمانی دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار که اولین دیدار سال 1401 بود، آقای سلیمانی آغاز سال جدید و نوروز را به برادرش عباس حاج سلیمانی عضو گرفتار در فرقه مجاهدین خلق تبریک گفت. وی آرزو کرد شروع سال جدید آغاز مرحله پایانی حضور برادرش در فرقه رجوی باشد.

خروج از نسخه موبایل