استیصال مطلق مجاهدین در برابر اتحادیه اروپا

روز گذشته مریم رجوی که پس از گزارش وزارت خارجه آمریکا در 30 آوریل 2007 به عنوان رهبر فرقه گونه مجاهدین برای اولین باربه رسمیت شناخته شده است، در استیصال مطلق خبر از باقی ماندن مجاهدین در لیست اتحادیه اروپا داد وی در همین رابطه میگوید:

" شورای وزیران برغم پیگیریهای مستمر وکلای سازمان مجاهدین طی چهار ماه گذشته، هیچ سند معتبری که تصمیمش را توجیه کند ارائه نداده است. مدارک محدودی که پس از ماهها پیگیری در اختیار وکلا قرار گرفته است از حداقل انسجام برخوردار نبوده و تنها افلاس شورا و بطلان برچسب تروریسم را به نمایش میگذارد. این اسناد هیچ ربطی به برچسب تروریسم ندارد, جدیدترین آنها مربوط به سال 2001 یعنی 6سال پیش و اکثر آنها به قرن گذشته تعلق دارد".

به این ترتیب بس از نشستن دود و دم تبلیغاتی مجاهدین پیرامون رای دادگاه بدوی لوکزامبورگ که با دجالیتی در خور مجاهدین خبر از خارج شدن مجاهدین از لیست گروههای تروریستی میداد و برای اولین بار مسعود رجوی را پس از3 سال از مخفیگاهش بیرون کشید تا اول به همسرش مریم رجوی!! و بعد به خلق قهرمان درود بفرستد حال پیشاپیش از شدت ضربات حاصله که به یمن افشاگری های همان فرزندان صادقی که مدتی را در درون مناسبات شما به وحشیانه ترین شکل ممکن استثمار شدند زبان به حقیقت گشوده است.

شما که مدعی هستید اعمال تان مریوط " به قرن گذشته!! " یوده است جا دارد برایتان خاطر نشان کنیم که: طبق تمامی قوانین بین اللملی قتل شامل مرور زمان نمیشود وبرای صحت این ادعا میتوانید از وکلای گرانقیمت خود مستقیما سوال کنید که حتی اگر اعمالتان مربوط به قرن گذشته!! باشد یعنی 6 سال پیش!! باز هم اعمال شما مشمول گذر ایام نمیشود وباید پاسخگوی خمپاره باران در شهرها، مزدوری برای حکومت ننگین صدام حسین، مشارکت در قتل و شکنجه فیزیکی و روانی ناراضیان خود و دهها جنایت دیگر از جمله کشتن مردم بیگناه در شهرهای ایران بویژه در سال2000 میلادی باشید.

از سویی دیگر اکنون که وزارت خارجه آمریکا برای اولین بار از تشکیلات شما به عنوان سکت و فرقه یاد کرده است نه تنها شما را علاوه بر"تثبیت دائمی به عنوان گروه تروریست " بلکه به عنوان یک "فرقه تروریستی" به رسمیت شناخته است و این همان راهی است که اتحادیه اروپا بزودی آنرا طی خواهد کرد. اگرچه پس از اعلام رسمی سازمان مجاهدین به عنوان گروه تروریستی در سال 1997 توسط آمریکا 5 سال طول کشید تا در سال 2002 اتحادیه اروپا به آن بپیوندد ولی مطمئن باشید مسیر اعلام رسمی تشکیلات شما به عنوان "فرقه خطرناک " بسیار کوتاهتر طی شده وزمزمه های آن از هم اکنون از گزارشات رسمی ترین ادارت دولتی در اروپا سر برون آورده است و شما هرگز قادر نخواهید بود که در برابر موج اعلام رسمی شما به عنوان "فرقه" با توجه به تبعات بسیار گسترده تری که خواهد داشت با وکیل های گرانقیمت راه گریزی برای خود حتی تصور کنید چه برسد به اینکه آنرا در محاکنم حقوقی طرح کنید.

اکنون به یمن همان خون های پاکی که شما با شعار دروغین " مرگ بر آمریکا و امپریالیسم جهانخوار" پرپر کرده اید، باید پاسخگوی بدمستی و سلطنت خداگونه خود در روابط مجاهدین باشید.

شما نمیتوانید در پشت دربهای بسته در محضر "دادگاه بدوی لوکزامبورگ" از اعمال خود شرمگینانه و به دروغ عقب نشینی کنید ولی در برابر مردم ایران از جنایات خود عذرخواهی نکنید.

شرایط سخت وصعب تری برای شما در راه است و تنها راه نجات شما عقب نشینی از مبارزه تروریستی با نام پوشالی "مبارزه مسلحانه!" و اعلام رسمی آن در پیشگاه مردم ایران است ودر مسیرصداقت و بازگشت ازراه طی شده مزدوری برای بیگانگان، راه دشواری را در پیش خواهید داشت.

اطلاعیه کانون آوا، بیست و چهارم می 2007

خروج از نسخه موبایل