چرا مجاهدین خلق نمی خواهند گزارشگر سازمان ملل به ایران سفر کند؟!

فرقه رجوی هنوز هم بر تحریم مردم ایران اصرار دارد

بنابر گزارش ها قرار است که سازمان ملل برای بررسی آثار تحریم های ضدانسانی امریکا بر مردم ایران گزارشگر به ایران بفرست. تحریم های ظالمانه ای که با بهانه های مختلف دقیقا مردم ایران را هدف قرار داده و به همین دلیل هم تا امروز آثار مخربی روی مردم ایران داشته است. البته فراموش نکنیم گروه و فرقه ضد مردمی رجوی از همان ابتدا بر تحریم مردم ایران پافشاری کرده و اکنون که سازمان ملل تصمیم گرفته تا گزارشگر خود را برای بررسی آثار مخرب تحریم ها به ایران بفرستد همین فرقه و سران خود فروخته اش خود را به در و دیوار می زنند تا با سنگ اندازی شاید بتوانند برنامه سفر گزارشگر سازمان ملل به ایران را مختل کنند.

بازدید گزارشگر سازمان ملل در مورد تاثیر تحریم ها در ایران ممکن است به صدور قطعنامه ای از سوی سازمان ملل برای لغو بعضی تحریم ها بیانجامد که مردم بتوانند به مواد غذایی بیشتر و دارو وووو دسترسی داشته باشند که همین موضوع به مذاق فرقه رجوی خوش نیامده است. چون هدف فرقه رجوی گرسنه ماندن مردم ایران هست که با خیال خام خود مردم را به خیابان بکشانند و از آب گل آلود شاید ماهی نصیبشان شود، اما، از نظر نگارنده اگر همین الان وزارت کشور در ایران مجوز تظاهرات آزاد برای فرقه رجوی صادر کند و اگر این فرقه بتواند در درون ایران عده ای را برای تظاهرات گردهم بیاورد مطمعناً با واکنش منفی مردم ایران روبرو خواهند شد چون مردم ایران خیانت های رجوی در زمان جنگ ایران و عراق را هرگز فراموش نکرده و نخواهند کرد و این فرقه در نظر مردم ایران منفور است. هر کسی باور ندارد می تواند به راحتی امتحان کند و از خارج ایران با تلفن چند شماره داخلی را گرفته و خود را مجاهد و نماینده مسعود رجوی معرفی کند تا ببیند با چه فحش های رکیکی روبرو خواهد شد، آزمایشی بسیار آسان و کم خرج.

فرقه ضد ایرانی رجوی که از دامن صدام ملعون با شیرجه به دامن سعودی و سپس آمریکا پریده فریاد خود را بلند کرده که دعوت از گزارشگر سازمان ملل دور زدن تحریم هاست، واقعآ بایستی به این عنترها و بوزینه ها گفت: گیریم که دور زدن تحریم ها در دستور کار رژیم باشد شما چرا خود را جر می دهید؟ اگر شماها ذره ای به فکر مردم ایران بودید برای هر چه بیشتر تحریم مردم ایران به دست و پای امریکا نمی افتادید. اما طی این سال های اخیر نقاب از چهره شما افتاد وچهره ضد مردمی تان برای همه افشا شد. امروزه بر کسی هم پوشیده نیست که یکی از عوامل تحریم های مخرب برعلیه مردم ایران شما و لابی های شما در آمریکا بوده اید.

جیغ های بنفش فرقه و سران خود فروخته شان در حالیست که رجوی ها دقیقآ آگاه هستند که تحریم ها ازهمان ابتدا تنها دامنگیر مردم ایران بوده و هیچ تأثیری هم بر رژیم و عملکردش نداشته، اما به دلیل ماهیت ضد ایرانی این فرقه که همیشه و از ابتدای انقلاب 57 بر ضد مردم ایران بوده فرقه را وادار به موضعگیری برعلیه مردم ایران و تآکید بر ادامه تحریم مردم ایران می کند.

خروج از نسخه موبایل