تزویر و سیاه نمایی فرقه رجوی برای روز کارگر و معلم

هر سال یازده اردیبهشت ماه و دوازده اردیبهشت ماه بعنوان روز جهانی کارگر و معلم نامگذاری شده و به طرق مقتضی برای آنها جشن گرفته می شود که حقیقتا هم می بایست چنین ایادی را به قشر زحمتکش و تربیت ساز کشور تبریک گفت. چون کارگران شریف همواره با کار و تلاش و دستان پینه بسته سعی کردند چرخه تولید کشور در حال چرخیدن باشد و یا معلم و آموزگاران جامعه نیز با صبر و حوصله سعی کردند تا نسلی را تربیت کنند تا آنها درآینده بتوانند امورات کشور را با بکارگیری شیوه های درست وعلمی مدیریت کنند. بنابراین منزلت و ارزش کار و تلاش این دو قشر و یا حتی دیگر اقشار زحمتکش جامعه بر کسی پوشیده نیست و البته که می بایست برای تحقق رشد و شکوفایی کشور و ایجاد یک جامعه پویا به خواسته های بر حق آنها بخصوص کارگران و معلمان شرافتمند توجه ویژه شود و مسئولین می بایست به هر طریق ممکن دغدغه ها و نگرانی هایی که این دو قشر زحمتکش بخصوص در زمینه تامین معیشت خود دارند بر طرف کنند تا بتوانند با خیالی آسوده و به نحو احسنت به وظایف خود عمل کنند .

اما هر سال مصادف با چنین روزهایی سودجویان و فتنه گران با فریبکاری و با ادعای دروغین حمایت از کارگر و معلم به روش های مختلف وارد میدان شده و با تحریک و تشویق به اقدامات خشونت طلبانه سعی می کنند نگذارند این دو قشر زحمتکش جامعه مسالمت آمیز و بطور قانونی به خواسته های بر حق خود دست پیدا کنند. از جمله این فتنه گران و مدعیان دروغین حمایت از طبقه کارگر و معلم، فرقه پوسیده رجوی است که با تزویر و سیاه نمایی مدعی حقوق این دو قشر هستند. اما با ترویج خشونت طلبی همواره بدنبال رسیدن به امیال خود است. سرکردگان این فرقه منفور و مطرود شده امسال هم در رسانه های خود که کسی به غیر از خودشان به آن توجهی نمی کند خام خیالانه بدنبال این هستند تا با سوء استفاده از اعتراضاتی که قشر کارگر و معلم در زمینه مشکلات معیشتی خود دارند فعالیت کنند و آنها را تحریک به انجام اقدامات خشونت طلبانه نمایند. لازم به ذکر است که این فرقه قبلا صدها کارگر و معلم را در ایران به بهانه داشتن فقط ریش ترور کرد. در درون مناسباتش اعضا را استثمار می کند و ساعت ها از آنها بیگاری می کشد و زمانی که در عراق بودند به کارگران عراقی که برای کار به داخل کمپ اشرف می آمدند ظلم می کردند. مثلا اگر متوجه می شدند که کارگری شیعه است او را به بهانه طرفدار ایران بودن فورا به استخبارات صدام تحویل می دادند و کارگران حق هیچگونه اعتراضی نسبت به حقوق کم نداشتند چون باز هم به استخبارات عراق معرفی می شدند. فرقه ای که کارنامه ننگینی در جنایت علیه اقشار مختلف جامعه بخصوص قشر کارگر و معلم دارد هرگز نمی تواند مدعی حمایت از حقوق کارگر و معلم باشد.

قطعا امسال  نیز قشر زحمکتش کارگر و معلم و دیگر اقشار مختلف جامعه با هوشیاری خود نسبت به توطئه های این فرقه و دیگر فتنه گران از طریق مجاری قانونی و بطور مسالمت آمیز خواسته های برحق خود را پی خواهند گرفت و انشاالله که مسئولین کشور هم با اتخاذ تدابیر هوشمندانه تمام تلاش خود را خواهند کرد تا خواسته های به حق آحاد جامعه از جمله قشر کارگر و معلم برآورده شده و مشکلات معیشتی آنها حل شود.

طالب فرحان

خروج از نسخه موبایل