خودسوزی های خودجوش یا تشکیلاتی؟!

ماه ژوئن یادآور حوادث هولناک خودسوزی اعضای فرقه مجاهدین خلق است. خودسوزی های تشکیلاتی که تعدادی از اعضا را به کشتن داد و باعث نقص عضو تعدادی دیگر شد.

این خودسوزی های دستوری به دنبال دستگیری مریم رجوی و تعدادی دیگر از سران سازمان مجاهدین خلق توسط پلیس فرانسه به جرم پولشویی انجام شدند. به قرار اطلاعات موجود، مبالغ هنگفتی از محل اقامت مریم رجوی در فرانسه کشف شد که این مبالغ سوای پول هایی بود که در حساب های پیچ درپیچ این باند مافیایی وجود داشته و دارد .

در آن زمان، فرقه رجوی برای تحت فشار قرار دادن دولت فرانسه برای آزادی مریم رجوی و جلوگیری از فضاحت بیشتر به اعضای خود در کشورهای اروپایی و همچنین به افراد حاضر در کمپ اشرف دستور خودسوزی داد.

گرچه این رفتار فرقه ای نتیجه داد و مریم رجوی و تعدادی دیگر آزاد شدند اما همچون لکه ننگی بر کارنامه سیاه سازمان مجاهدین خلق مانده است. این آش آنچنان شور بود که مجبور شدند اعلام کنند این خودسوزی ها عملی خودجوش بوده است!

سازمان استحاله یافته مجاهدین که در تبعیت کامل از مرشد اعظم خود ماکیاول و در همفکری با گوبلز ( وزیر تبلیغات هیتلر) ، براحتی آب خوردن دروغ میگوید و هم ازاین بابت که دروغگو کم حافظه است ، طی سال های اخیر ابدا به روی خود نمی آورد که زمانی مجبور شده این خودسوزی ها را محکوم کند. در این رابطه است که دوباره برآن شده که از این خودسوزی ها حمایت کرده و این فجایع را افتخاری برای خود بداند! نمونه بارز این برخورد، نوشته ایست که در مورد ندا حسنی منتشر شده و او را که زمانی فرد خودسر، احساساتی و بی توجه به مقاصد سازمان معرفی کرده بود، به مقام “شهید مقدس” ارتقاء دهد.

در رابطه با این قربانی جنون قدرت و شهوت پرستی مسعود و مریم رجوی، پدر و مادر او را هم به صحنه آورده اند تا بگویند که افتخار می‌کنند که گوش به ‌فرمان خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده‌ مقاومت باشند… و دوست دارند که با رفتن فرزندشان به جاودانگی – جاودانگی ای که با خودسوزی میسر شده – خود نیز جاودانه شوند و از نظر آنها هر وقت و هر کسی به ندا فکر میکند، نام مریم در فکر او تداعی میشود و…

و یا اینکه، ندا با رفتن به ‌این‌ راه نه ‌تنها خود را جاودانه کرد بلکه برای آنها نیز جاودانگی خلق کرد…

وحید

خروج از نسخه موبایل