کار فرقه رجوی به کجا رسیده که مساله اش جدا شده ها هستند

رجوی از چند جدا شده بی نهایت می ترسد و وحشت دارد، جریانی که به اصطلاح ادعای سرنگونی دارد تحمل چند جدا شده را ندارد. قبل از رفتن خانم بتول سلطانی به آلبانی، مریم قجر برای جدا شده های آلبانی پاپوش درست کرد تا با همکاری پلیس فاسد جلوی فعالیت جدا شده ها و انجمن آسیلا را بگیرد، اما با هوشیاری اعضای انجمن و مدیران آسیلا، توطئه فرقه در نهایت شکست خورد و روسیاهی برای رجوی ماند.

سپس خانم بتول سلطانی با تعدادی از دوستان به دعوت انجمن آسیلا برای دیدار به آلبانی آمدند، فرقه وقتی فهمید آنها به آلبانی می آیند حضور خانم بتول سلطانی با دوستانش را به عنوان تهدید امنیتی و تروریستی به پلیس آلبانی گزارش داد. پلیس آنها را در فرودگاه بازداشت کرده و اجازه نداد تا با دوستانشان دیداری داشته باشند.

مریم قجر چند تن از نیروهایش را در سالن ترانزیت فرودگاه گمارده بود تا این دوستان پایشان به تیرانا نرسد. ناگفته نماند خانم بتول سلطانی خیلی مقاومت کرد اما در نهایت بعد از دو روز دیپورت شد. در همین جا به شجاعت و ایستادگی خانم سلطانی باید دست مریزاد گفت.

رجوی ها تحمل جدا شده ها را در خاک آلبانی ندارد! نمی دانم مریم قجر با چه رویی شعار سرنگونی سر می دهد در حالی که تحمل حضور چند جدا شده را در خاک آلبانی ندارد. دقیقا مثل این است که آب توی لانه مورچه ریخته باشند اعضای بیچاره را بسیج کرده تا بتوانند با کمک سفارت آمریکا و اسرائیل موضوع مسافرت خانم سلطانی را امنیتی جلوه دهند تا مبادا با دوستانشان و اعضای انجمن آسیلا ملاقات کنند!جدا شده ها، مریم قجر را در آلبانی زمین گیر کردند. و این فرقه تروریستی سقف فعالیت هایشان درگیر شدن با جدا شده ها و خانواده ها ست.

4 دهه دروغ را در گوش اعضایتان پر کردید آخر الامر به کجا رسیدید از اشرف دیالی به لیبرتی و از لیبرتی به کشور آلبانی ، فکر کنم آلبانی ته خط است در همین کشور مضمحل می شوید و فرو می پاشید زیرا شما اصالتی ندارید. پایه و اساس شما با دروغ بنا شده است. اگر آن عصای زیر بغل تان را بکشند تمام چهره ای که برای عوام فریبی از خودتان درست کردید از بین خواهد رفت و فرو خواهید ریخت و جهانی از فریب های شما رهایی خواهند یافت.

ضعیف شدن یعنی همین! وقتی مریم قجر تحمل یک خانم جداشده را در آلبانی ندارد، وقتی فرقه رجوی تحمل خانواده ها را ندارد خانواده هایی که فقط می خواهند با بچه هایشان ملاقات کنند یا تماسی داشته باشند، وقتی مریم قجر تحمل انجمن اسیلا را ندارد ، با وجود چنین پارامترهایی آیا این جریان می تواند منادی آزادی باشد؟

این جریان اعضایش را در بند کشیده، این جریان اجازه نمی دهد اعضای بیچاره با خانواده های خود تماسی داشته باشند، این جریان در داخل تشکیلات ضوابط های دست و پا گیری را بنا نهاده که حتی دو نفر نمی توانند با همدیگر صحبت کنند، این جریان با مغزشویی اعضایش به طور ثابت تشکیلاتش را حفظ می کند، جای تعجب است در قرن بیست و یکم رجوی ها را مانند بتی ساختند و بقیه باید آنها را بپرستند، آیا وی با این هویت که گوشه ای از آن را بر شمردیم می تواند منادی آزادی باشد؟! تو در خانه چه کردی که حالا بخواهید برای خارج خانه نسخه بپیچی؟

گلی

خروج از نسخه موبایل