اوج مبارزه با جمهوری اسلامی

مجاهدین چنان شعار مبارزه با جمهوری اسلامی را سر میدهند که گوئی یکه تاز میدان مبارزه با جمهوری اسلامی هستند و روزانه در ایران صدها جلسه سخنرانی و گردهمایی دارند ، اما افسوس ازبد کاری به جایی رسیده اند که نه حمایت مردمی برای این کارها دارند و از بد اقبالی ، نه حامی بزرگی چون صدام برای مبارزه مسلحانه وحمله به ارتشیان و سربازان ایرانی.
به همین دلیل مبارزه مجاهدین خلاصه شده است به سازی و آوازی در اشرف، و این کارهای کودکانه و خنده دار در ایران ، بله یک آگهی به روزنامه همشهری در ایران با عکس مریم رجوی شده است مهم ترین تیتر اصلی ترین سایت مجاهدین ، که بیا و ببین هواداران چه ابتکاری برای مبارزه به خرج داده اند ؛ براستی این کار چه چیزی را ثابت میکند ؟
اینکه تیتراژ و خواننده و بیننده روزنامه همشهری از تمام سایت ها و تلویزیون شما بیشتر است و مردم احتمال دارد اینجا عکس مریم را ببینند ؟ چون عکس مریم و تبریک به او که همه روزه در تمام سایت ها و تلویزیون شما هست!
یا اینکه مریم چنان حجابی دارد که در این بگیرو ببندها حتی بعنوان حچاب نمونه هم میشد عکسش را نه در همشهری که در کیهان هم زد؟ ( به امروزش نگاه نکنید ، قبلا محجبه بوده )
و یا اینکه میخواهید ثابت کنید که مجاهدین در ایران هوادارانی دارند ؟ اگر این است که این راهش نیست چون ممکن است این اطلاعیه را باندی مثل خفاش شب به روزنامه داده باشد و نه هواداران شما ، این قبیل باندها هم طعمه هایشان را با خوشرویی و تعریف به دام میکشانند،
اگر براستی میخواهید هواداران خودتان را در ایران محک بزنید در یک تلویزیون مستقل که خط تلفنی اش برای ایران باز باشد به صحبتهای ایرانیان گوش کنید ، خانم رجوی باورکنید نظر مردم ایران در مورد شخص شما شامل دو قسمت خواهد بود.
عده ای که شما را اصلا نمیشناسند و عده ای که شما را به بدی میشناسند.

بهزاد علیشاهی، بیست و سوم ژوئن 2007

خروج از نسخه موبایل