به بهانه حمایت خانم میتران از مریم رجوی

آیا رهبریت غاصب تشکیلات مجاهدین!!

بازهم حمله هواداران خود به سمینار انجمن حمایت از مهاجرین مقیم فرانسه را یک جنبش سراسری بی‌نظیر!!! خواهند خواند؟

سخنی با خانم میتران

به بهانه حمایت خانم میتران از مریم رجوی!!!

سرکار خانم دانیل میتران بانوی اول پیشین و شخصیت برجسته مدافع حقوق بشر فرانسه

با احترام:

به نام یک زن ایرانی که سه برادرم قربانی هواداری از این تشکیلات شده اند از شما بعنوان شخصیتی برجسته و مدافع حقوق بشر فرانسه درخواستی دارم.

خواهشمند است با افراد جداشده (بهتر آن است گفته شود افرادی که خود را از تشکیلاتی مخوف به رهبریت رجویها رهانیده اند) تماس حاصل نمایید تا با مدارک مستند و متقن….. اطلاع کافی از این تشکیلات کسب نمائید.

سرکار خانم میتران کوچکترین برادرم که تحت تاثیر اعدام شدن دومین برادر درسال 1364 (در زندان اوین به جرم هواداری از این تشکیلات) با هزاران مشقت خود را به پاریس رسانید تا در دفاع از آزادیخواهی ملت ایران برادران و همرزمان و… را یاری رسانده و برای آزادی هموطنان از این رهبریت حمایت نماید! وقتی به ماهیت کثیف و خائنانه آنها پی برد حداقل 7 سال (طبق اطلاعات و مدارک حاصله) تلاش نمود تا خود را از دست این دیوصفتان رهانیده و مبارزه خود را در مسیری منطقی دنبال نماید. ولی حاصل تلاشهای او نوشتن سناریوی مرگ توسط این رهبریت دد منش بود.

از این نمونه کشتارها و نیز شکنجه های وحشیانه نسبت به افرادی که خواستار جدایی از این تشکیلات مخوف بوده و هستند بسیاروجود دارد. که همگی دارای مدارک و شواهد قابل لمس و درک می باشد.

سرکار خانم میتران متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان ما که با اندیشه مبارزه در راه وطن به آن تشکیلات پیوسته بودند بعد از شناخت ماهیت رهبریت غاصب تشکیلات! خواهان جدایی می باشند که با مخالفت رهبران مواجه و اینک اسیر در دست رهبران تشکیلات در خاک عراق می باشند که بلاشک یا باید در برابر این رهبریت سر تعظیم فرود آورند و یا باید کشته شوند تا به خیل مخالفان نپیوندند

در اینجا از سرکار خانم و دیگر شخصیت های آزاده جهان برای آزادی هم سنگران دیروز خود از دست این خائنان درخواست کمک و مساعدت می نمائیم.

سرکار خانم میتران ما ایرانیان با تاریخی غنی از مبارزه و حرکت در مسیر آزادی دارای پیشینیه ای برجسته از بزرگانی می باشیم که طبعا" شما نیز با آن آشنا ئید.

تاریخ کهن ایران زمین همواره به حقوق دیگر ملت ها آشنا و به دیده احترام نگریسته و نیز خواهان احترامی متقابل از دیگر ملل در مسیر مبارزاتی خود می باشد و در این میان سهم شخصیت های فرانسوی بیش از دیگران است.

در تاریخ مبارزاتی ایران زمین رهبران تشکیلات آزادیخواهان همواره به حقوق تمامی انسانها در انتخاب مسیر بسوی آزادی ملت آشنا و با دیده احترام نسبت به خواسته آنها عمل نموده و هرگز فردی را مجبور نکرده اند تا بالاجبار در تشکیلات آنها باقی بماند و با احترام به حق جدایی از تشکیلات – آنها را آزاد گذاشته اند. در صورتیکه در این تشکیلات مخوف با اعمال انواع شکنجه های روحی و جسمی بر افراد سعی نموده اند تا جدایی طلبان را به زانودر آوردند و در صورت عدم پذیرش به طرق گوناگون آنها را می کشند و بعد بنام شهید تشکیلاتی خود از نام آنان سوء استفاده می نمایند.!!!

افرادی که خواهان جدایی بودند در زیر انواع شکنجه های روحی و جسمی و انواع توهینها و فحاشی ها قرارگرفته اند شکنجه هایی که فقط دد منشان تاریخ برای مخالفین مورد استفاده قرار داده اند و شما مدافعین حقوق بشری بارها این شکنجه ها را تقبیح و محکوم نموده اید ولی آنها با برگزیدن این شیوه از شکنجه ها در مورد همرزمان خود به جرم عدم سرسپردگی مطلق به سران و رهبریت تشکیلات عمل می نمایند و از خود بنام مجاهد خلقی و مبارز در راه آزادی ملت ایران یاد میکنند!

آنها از شیوه های قرون وسطایی برای شکنجه و آزار افراد تشکیلاتی استفاده می نمایند. انواع شکنجه های وحشیانه ای که در بیانیه هایشان نسبت به انجام آن توسط نظام ایران بر هواداران اشک تمساح ریخته و از محافل حقوق بشری علیه نظام اقامه دعوی نموده اند.

آیا این است مبارزه تشکیلاتی در راه آزادی وطن؟

سرکار خانم میتران این افراد در جایی (در اعتراض به بازداشت مریم رجوی) نوشته اند که با تأکید بر آشنا‌ئی شخصی خود با مریم رجوی، گفته اید «ما باید به ‌حمایت از آنان ادامه دهیم».

بطور یقین منظور شما – حمایت از مبارزان واقعی ایران زمین می باشد و این نکته را یاد آور میشوم که اگر زمانی این گروه برای ملت ایران سمبل آزادی و رهایی بودند اینک نامشان در ردیف جنایتکاران تاریخ ثبت شده و روزی که بطور کامل نقاب از چهره اشان برداشته شود جهانیان آزاده از اینکه با این دد منشان – هم عصر بوده اند احساس شرم خواهند نمود.

سرکار خانم میتران خواهشمند است تا با کسب اطلاعات دقیقتر از جنایات این تشکیلات وحشی به ایرانیان آزاده ای که در جهت آزادی ملت بزرگ ایران در تلاشند دست یاری دهید و خود را از دوستی و مساعدت با این تشکیلات دور نمائید تا نام تان در تاریخ مبارزاتی ایران زمین و تلاش هایتان در راه دفاع از حقوق بشر نیک باقی بماند.

سرکار خانم میتران به نام یک زن ایرانی آزادی خواه که بیش از 4 سال را به جرم هواداری از این تشکیلات در زندان های رژیم ایران گذرانده و نیز نزدیک به 30 (سی) سال از عمر خود را به حمایت مالی و جانی از این تشکیلات صرف نموده ام (که قابل اثبات می باشد) با تمامی وجود از سرکار و دیگر آزادیخواهان درخواست می نمایم که از کانالهای صحیح اطلاعات واقعی از این تشکیلات مخوف کسب نمائید تا چهره دد منشانه مریم رجوی را بوضوح ببینید.

سرکار خانم میتران به نام یک زن ایرانی آزادی خواه از شما در خواست دارم تا در جلوگیری از اقدامات حمله ای آنها نسبت به افراد جدا شده از آن تشکیلات (جهت جلوگیری از افشا شدن ماهیتشان) نهایت سعی خود را مبذول دارید.

با توجه باینکه میدانیم افرادی که به مخالفان آن تشکیلات حمله میکنند بسیار نا آگاه بوده و نیز از شکنجه گاههای رهبران غاصب تشکیلات مجاهدین خلقی در خاک عراق که همرزمان آنها را به اسارت گرفته اند بی اطلاعند و با شناختی که از این هموطنان دارم به یقین ایمان دارم که اگر این ساده دلان چهره واقعی رهبریت تشکیلات را ببینند همانند بسیاری از افراد – آنها نیز از آن تشکیلات جدا خواهند شد و بهمین دلیل رهبریت فعلی تمامی تلاش خود را جهت جلوگیری از تماس این افراد جهت آشکار شدن چهره واقعی اشان و نیز آگاهی از واقعیتهای درونی تشکیلات معطوف داشته است.

آن ساده دلان باید بدانند در نهایت آتش اینگونه حملات فقط دامن آن پاک دلان را خواهد گرفت چرا؟ که افراد رده های بالای تشکیلات همیشه خود را از خطرات احتمالی دور نگهد اشته و رده های پایین را تحریک و تهییج می نمایند تا دست به اینگونه رفتارهای خشونت آمیز بزنند.

آنها فقط در اجتماعات مسالمت آمیز شرکت می نمایند تا از هرگونه خطری خود و حقوقشان محفوظ بماند.

س – نوروزی 29/03/1386

خروج از نسخه موبایل