نشست اعضای انجمن نجات خوزستان با خانواده های اعضای گرفتار در شهرستان خرمشهر

عصر دوشنبه 10 بهمن ماه 1401 اعضای انجمن نجات خوزستان در شهر خرمشهر با خانواده های اعضای در بند فرقه از جمله خانواده های شهیدی، علویان، لک، مطوری به میزبانی آقای علویان و در منزل ایشان دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار ابتدا اعضای انجمن نجات خوزستان و خانواده ها دقایقی را به احوالپرسی و گپ و گفتگوی خودمانی پرداختند. بعد از آن مسئول انجمن نجات خوزستان ضمن گزارشی از اوضاع آلبانی گفت: سران فرقه رجوی بعد از انتقال به آلبانی سعی کردند همانند دوران حضور در عراق به مرور جایگاه خود را در آلبانی به منظور پیشبرد اهداف پلید و اقدامات خائنانه خود مستحکم کنند اما با جدایی تعدادی از اعضا و بخصوص بعد از تشکیل انجمن آسیلا و افشاگریی هایی که این اعضا در مورد ماهیت فرقه رجوی در کشورآلبانی انجام دادند، سران فرقه رجوی احساس خطر کرده و توطئه های خود را علیه آنها افزایش دادند. وقتی هم نتوانستند کاری از پیش ببرند با پرداخت رشوه به جناح فاسد در دولت آلبانی باعث شدند که پلیس این کشور 6 نفر از اعضای آسیلا را بدون داشتن هیچگونه مدرک جرمی بازداشت و به زندان کارچ منتقل کنند. هرچند خوشبختانه یکی از آنها آزاد شد اما هنوز 5 نفر دیگر در زندان کارچ در وضعیت نامعلومی به سر می برند. در اصل هدف فرقه از این اقدام خیانت بارش ایجاد جو رعب و وحشت در بین اعضای باقی مانده در اشرف 3 بود تا به این طریق مانع از جدایی روزافزون آنها گردد و در آخر هم به این نکته اشاره کنم که نامه های اعتراضی زیادی از سوی خانواده ها و اعضای جدا شده در خصوص بازداشت اعضای بازداشت شده به نهادهای بین المللی و مقامات دولت آلبانی ارسال شده است که امیدواریم هر چه زودتر به نتیجه برسد .

خانواده های شهیدی، مطوری، علویان

مسئول انجمن نجات خوزستان همچنین تاکید کرد سرکردگان فرقه در هر مقطعی از اتفاقاتی که در ایران روی می دهد بدنبال سوء استفاده از خانواده های اعضای اسیر است که خوشبختانه با هوشیاری خانواده ها تاکنون نتوانستند کاری از پیش ببرند .

بعد از توضیحات مسئول انجمن نجات خوزستان هر کدام از خانواده ها ضمن ابراز خوشوقتی از دیدار با اعضای انجمن نجات خوزستان از تلاش و زحمات این انجمن در یاری رساندن به آنها برای نجات فرزندانشان در کمپ اشرف 3 تشکر کرده و گفتند: ما خانواده ها این پیام را برای سران فرقه داریم که به کمتر از رهایی عزیزانمان از دست آنها رضایت نمی دهیم و در این راه دست از تلاش بر نخواهیم داشت. همچنین برای اینکه خیال رهبران مجاهدین را راحت کنیم به آنها می گوییم که شما به واسطه خیانت هایی که در حق مردم ایران انجام دادید در بین مردم ایران منفور هستید و کسی شما را قبول ندارد .

در پایان این دیدار مسئول انجمن نجات خوزستان ضمن تشکر از مهمان نوازی آقای علویان آرزو کرد که با اقدامات صورت گرفته و تلاش همه خانواده ها اعضای بازداشت شده انجمن آسیلا آزاد شوند و همچنین اسیران دربند فرقه رجوی در کمپ نفرت انگیز اشرف 3 هم هر چه زودتر بتوانند رهایی خود را بدست آورده و به دنیای آزاد قدم بگذارند .

خروج از نسخه موبایل