کمک گرفتن از سیستانی نشانه ای از بحران سیاسی

بنابر گزارشات منتشر شده مسعود رجوی رهبر فراری تشکیلات مجاهدین در نامه ای به اقای سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق خواسته است با توجه به مسلمان بودن انان اقدام به صدور فتوا ئی درجهت رفع محدودیت های اعمال شده علیه انان ا از طرف دولت عراق بکند.

اگرچنین گزارشی درست باشد که نشان از عمیق تر شدن بحران سیاسی در قبیله رجوی و یک شکست عقیدتی برای انان هست. رجوی علیرغم شکست های جدی نظامی و سیاسی رجوی در ایران وسهیم شدن وی درگسترش خشونت که منجر به نابودی بزرگترین سازمان سیاسی بعد از انقلاب بدلیل توهم و ارزیابی های غیر واقعی از نفوذ روحانیت در بین اقشار مختلف همچنان تجربه نیاموخته است. نکته مهم این است که رجوی هم مانند اربابان امریکائیش خیلی دیر به قدرت واقعی رهبری شیعه در عراق و نفوذ روحانیت در عراق پی برد ه است و در دقایق 90 در حالیکه به بسته شدن پادگان اشرف نزدیک تر می شوند مایوس از مذاکرات دور دوم امریکا و ایران که به گفته تحلیل گران رجوی بی نتیحه بوده است د رحالی که به مدت 7 ساعت ادامه داشته است ٍ به فکر افتاده است که از سیستانی که اخوند سنتی هست کمک بگیرد.. این در حالی است که رجوی معتقدبود که انان توانسته اند اسلام سنتی را عقب برانند.

نوشتن نامه اگر در پی تحلیل واقعی از اوضاع جار ی باشد هر چند نوشدارو پس از مرگ سهراب است نشان از تغییر جهت رجوئ و ناامیدی از توسل به سیاست مداران خارجی برای کمک به خروج اعضای در باتلاق گرفتار شده اشرف هست که می تواند مثبت باشد

ولی تجربه ما نشان می دهد که رجوی انقدر شهامت ندارد که اشتباهات خود رابپذیرد و تشکیلات و جان اعضارا حفظ کند. واین نامه نوشتن هم یک تاکیتک برای تشدید تضاد ها و دامن زدن به جو تشنج در عراق هست.و ازسوی دیگر و ی سیستانی را در حد خودش نمی دانست که با وی تماس بگیرد چه برسد تقاضای کمک کردن از وی که ما را یاد اعزام حسین روحانی به نجف در سال 54 در نزد خمینی برای گرفتن فتوای مشروعیت مبارزه مسلحانه می اندازد که از طرف خمینی رد شد.

منتظر بمانیم تا اخوند امریکائی جلا ل گنجه ای کمک خواستن از اخوند دیگر را جگونه توجیه شرعی می کند؟

پارس ایران، بیست و نهم ژوئیه 2007

خروج از نسخه موبایل