گفتگوی نوروزی انجمن آسیلا با همسر مهدی سلیمانی

همسر مهدی سلیمانی از اعضای انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی (آسیلا) در دفتر انجمن حضور یافت. ادونا هوندا همسر این عضو سابق تشکیلات مجاهدین خلق در گفتگو با اریسا رحیمی مجری ویژه برنامه‌های انجمن آسیلا ، سال نو ایرانی را به خانواده‌های ایرانی، مدیر عامل انجمن نجات و مسئول تشکل مادران تبریک گفت.

او که نزدیک به دو سال است شریک زندگی مهدی سلیمانی است با سنت عید نوروز ایرانی آشناست و معتقد است که سال نوی ایرانی در مقایسه با سال نو مسیحی خیلی خاص و همراه با سنت‌های قدیمی است.

امسال اولین نوروزی است که همسر ادونا در کنار او حضور ندارد. مهدی سلیمانی از پنج ماه پیش بدون دلایل قانونی در کمپ پناهندگان غیر قانونی کارچ در بازداشت به سر می‌برد. به باور اریسا رحیمی این بی عدالتی است که در حق اعضای بازداشتی آسیلا و اعضای دربند تشکیلات مجاهدین خلق روا داشته می‌شود.

خروج از نسخه موبایل