دیدار و گفتگو با برادر حاج سید سعیدفر گرفتار در سازمان مجاهدین خلق

با فرا رسیدن سال نو و ماه مبارک رمضان، برای یک دیدار دوستانه به منزل آقای سعیدفر در شهر بندر ترکمن رفتم و با او دیدار داشتم و البته با استقبال گرم ایشان مواجه شدم.

آقای سعیدفر از خانواده هایی است که ارتباط خوبی با دفتر انجمن نجات دارد و در راستای رهایی برادرش حاج سید تلاش های زیادی کرده است. اکنون با رهایی حمیدمحمد آتابای از چنگال سران فرقه رجوی، امید ایشان هم برای نجات و رهایی برادرش بیشتر از قبل است . به همین خاطر بعد از احوالپرسی مرسوم، بلافاصله از وضع حمید محمد آتابای و برادرش جویا شد.

آقای سعیدفر که در چندین مرتبه همراه با خانواده های دیگر برای ملاقات با برادرش به عراق و جلوی اردوگاه اشرف رفته است و متاسفانه با خیانت سران فرقه رجوی موفق به این دیدار نشده است، اکنون آمادگی خود برای از سرگیری این فعالیتها را اعلام کرد و گفت که میخواهد پیگیر وضعیت برادرش باشد همانطور که در مدت شش الی هفت سالی که سازمان ضد خانواده مجاهدین به آلبانی رفته اند و او از طریق مراجع بین المللی پیگیری کرده است، اکنون نیز همین روند را ادامه خواهد داد تا بتواند ملاقاتی با برادرش داشته باشد و یا حداقل ترین آزادی که یک فرد می تواند داشته باشد که ارتباط با خانواده است را برای برادرش فراهم کند.

آقای سعیدفر جزو خانواده هایی است که در راستای ملاقات و برقراری ارتباط با برادرش، فعالیت های بین المللی فراوانی در سالهای قبل انجام داده و امسال نیز به گفته ایشان این روند ادامه خواهد داشت.

محمد آتابای

برادر حاج سید سعیدفر در کنار محمد آتابای
خروج از نسخه موبایل