تجمع و درخواست خانواده‌های انجمن نجات از کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC در تهران

فردا دوشنبه هجدهم اردیبهشت ‌ماه به مناسبت روز جهانی صلیب سرخ، با توجه‌ به مسئولیت و نقش و جایگاه این نهاد بین‌المللی، خانواده‌های انجمن نجات در تهران تجمعی در مقابل مقر اصلی صلیب سرخ برگزار خواهند کرد.

خانواده ها امیدوارند تا بتوانند درخواست‌های برحق و قانونی خود را برای پیگیری به گوش این نهاد و دیگر ارگان های بین المللی و نیز رسانه ها و افکار عمومی جهان برسانند.

هم‌ زمان با این برنامه که ساعت 14:00 به‌ وقت ایران آغاز خواهد شد، اعضای جداشده از فرقه تروریستی رجوی عضو آسیلا در آلبانی نیز تجمع مشابهی در همبستگی با خانواده های انجمن نجات در مقابل مقر صلیب سرخ در تیرانا برگزار خواهند نمود.

اخبار تجمع و متن بیانیه و درخواست خانواده‌ها در اولین فرصت بعد از اجرای برنامه به اطلاع خواهد رسید.

خروج از نسخه موبایل