من انم که رستم بود پهلوان

نکته ای در ارتباط با کارگردان مشهور سینما که حقش را استیون اسپلبرگ و ادوارد زویک خورد ه اند و این نابغه هنر هفتم که مانند دیگر نوچگان رجوی هر چه که بهشان گفته شود می گویندو به این می گویند مبارزه و برای خود رسالت جهانی هم قائلند. به این نتیجه گیری ارتیست سینما دقت کنید.

"رژیم ولایت فقیه که عامل این‌همه کشتار، جنگ و بدبختی نه تنها برای ملت ما که برای بسیاری از کشورها و ملتهای دیگر نیز هست، حالا از طریق کتاب بنی‌صدر از ما مبارزین می‌خواهد «لطفاً دست از مبارزه برداریم» و بگذاریم رژیم به حیاتش که هر‌لحظه‌اش به‌معنی افزایش بدبختی و مصیبت برای ملتمان می‌باشد ادامه دهد. بگذاریم صلح منطقه و جهان را به خطر بیندازد و یا بگذاریم که در نهایت فاشیسم مذهبی بر کل جهان حاکم شود."ُ

التماسنامه ولی فقیه – 22 اگوست 2007

البته منصور قدر خواه و دیگر همپالکی هایش می توانند هر گونه که می خواهند بخوانند ولی اینکه چگونه وی و رهبر خوار و ذلیل سازمان مجاهدین جه مسعود رجوی غایب و چه مریم حاضر می توانند در صلح جهانی تا تا ثیر گذار باشند جوک جالبی هست.

اینروزها خط سازمان در حمله به مسعود بنی صدر از حلقه سابق مریدان رجوی در تمامی سایت ها ی وابسته به باند ضد ایرانی مجاهدین دیده می شود.

"مسعود بنی‌صدر از آمریکا به آن‌جا آمده بود تا مرا و دوستان دیگر را مثل آقایان صیاد، هادی خرسندی و دوستان دیگر را به مقاومت نزدیک کند و می‌خواست از من پلی برای رابطه با آنها بزند. او که برخلاف امروز خیلی دو آتشه بود و می‌خواست همه دنیا را به‌روش خود به مبارزه بکشاند، همه راههای دیگر را در حقیقت نفی می‌کرد. "

اینکه مسعود بنی صدر چگونه می خواسته از طریق منصور ارتیست به چهره های بزرگ سینمای جهان پرویز صیاد از و ادبیات جهان هادی خرسندی نزدیک شود دقیقا نشان از شیوه غلط مجاهدین در گذشته و حال دارد زیرا در ان زمان بنی صدر از خودش اراده ای نداشته است و برای رهبری خردمند و. هشیار رجوی بلغور می کرده است و نظرات وی را پیش می برده است. اخر این دو بزرگوار (صیاد و خرسندی) چه تخم دو زرده ای برای مردم ایران کرده اند که آدمهای مهمی باشند آنهم در سوئد.

اینکه نوشته های بنی صدر از طریق پست به ادرس منصور قدر خواه " آپارتچی سینمای ارتحا عی و بشدت وابسته و ضد استقلال و ازادی مردم ایران " یعنی رجوی و سازمان متبوعش رسیده است در دنیای اینترنت به تنهائی دلیل وابستگی نیست.

ما متوجه یک نکته نشده ایم بقول رجوی رژیم در فاز سرنگونی است پس چرا تمامی نیروی سازمان وابیسته بسیج شده اند که به بنی صدر فحش بدهند.

مگر کسی می توانست جلوی سرنگونی رژیم شاه را بگیرد که حالا چند تا مقاله و کتاب جلوی مقاومت منصور قدر خواه و رهبرش را رهبر تکامل بگیرد.

و به ایشان باید گفت جنبش مسلحانه بدلیل حرکت های خود خواهانه و استبدادی مرده است و اپوزیسیون مسلح از نظر نظامی بازنده شده است بدلیل سرکوب داخلی و تغییر قطب بندی جهانی. ولی بسیار ی از اپوزیسیون در تبیعید شکست نظامی را پذیرفته اند و لی شرافت خود و روح خود را مانند رجوی و هوادرانش که به صدام و پنتاگون فروخته اند ؛) نفروخته اند

ُمنصور قدر خواه بهتر است جند تا کلوز اپ از رهبری عقیدتی خودش در اسارت امریکانی ها بگیر د که یک فیلم تاریخی خواهد شد و با این کار بهترین خدمت به مردم ایران و کرده است.ُ.

توصیه می کنیم منصور قدر خواه انقدر مبارزه نکند بجای فحاشی کردن به این و ان بهتر است همفکرانشان جمع شوند و برای خودشان تحلیل و جمع بندی کنند. فقط هوادران سازمان نه غیر خودی ها. شکی نداریم که با بسیاری از واقعیت رجوی روبرو خواهید شد. البته اگر به شما اتهام مسعود بنی صدرر ا نزنند.

شکست های سازمان را به گردن دیکران نیاندازید از رجوی بخواهید که توضیح بدهد که این چهار سال چه شد؟ وی کجاست؟ چه کسی خط سازمان را تعیین می کند؟

خروج از نسخه موبایل