اگر بمب گذاری و خمپاره انداختن بر سر مردم ترور نیست پس ترور را معنا کنید

سه شنبه هفتم اوت بین ساعت 22 و 23 سرویس های اطلاعاتی پلیس لوگزامبورگ خبر نگران کننده ای را در اختیار همتایان فرانسوی خود قرار دادند مبنی بر این که خط Tahoma; >TGV

خروج از نسخه موبایل