هدف فرقه از چاپ این مصاحبه ها توجیه خشونت علیه ملت ایران است

همراه بودن درخواست سخت تر گرفتن نسبت به ایران و خارج کردن نام فرقه ی رجوی از لیست تروریستی از سوی افرادی که درصدد حمایت از فرقه هستند آن هم به دلیل وابستگی به امریکا و غرب نکته ای قابل تأمل است. چرا به موازات تحریم ایران حمایت از فرقه تروریستی هم بیان می گردد؟

به عنوان نمونه روزنامه واشنگتن تایمز به نقل از دریادار سابق امریکا – لیوئز- به درج مطلبی مشابه اقدام نموده. ایشان ضمن تکرار اتهامات مقامات امریکایی علیه ایران مبنی بر حمایت از شبه نظامیان خواستار واکنش و نشان دادن روحیه نترسی از ایران شده و البته در کنارش حمایت از مخالفان خصوصاً فرقه ی رجوی که باید به شکل خروج نامشان از لیست تروریستی باشد،را نشان داده اند.

اظهارات این دریادار که کاملاً حساب شده و از پی افشای اسناد همکاری امریکا با تروریست ها در افغانستان، پاکستان و ایجاد ناامنی در عراق است و همچنین برنامه های رسواگری که امریکا با سامان دهی آن ها سعی بر فروپاشی و بر هم زدن اوضاع ایران و سایر کشورها دارد نشان گر دستپاچگی در موضع گیری از سوی برخی مقامات امریکایی است و فرقه هم که مانند لاشخور به کمین نشسته تا اگر در گوشه ای حرفی یا کلامی! به میلش زده شد فوری آن را علم نماید.

فیلیپ جرالدی افسر سابق ضد تروریسم سیاه که در مصاحبه با رادیو آنتی وار به تاریخ 29 ژولای 2007 ابراز داشته: ادعای نومحافظه کاران مبنی بر حمایت ایران از القاعده تنها بهانه ای برای جنگ است. و در ادامه در مورد مجاهدین چنین اظهار می دارد:" قبلاً صدام حسین آن ها را مسلح و حمایت می کرد و اکنون پنتاگون مسلح و حمایت می کند" چرا فرقه ی رجوی استنادی به این مصاحبه ها ندارد؟ چرا از برنامه هایی که امریکا در بر هم زدن اوضاع داخلی دارد و هزینه های که جهت اجرای این ترفند ها به امثال فرقه پرداخت می کند چیزی مطرح نمی کند؟

بنابراین آن چه امروز تحت عنوان بمب اتمی و دخالت در امور عراق و همکاری با القاعده و.. از سوی فرقه عنوان می گردد طی یک برنامه ی سازماندهی شده و با حمایت غرب از آن ها به جهت ایجاد بی ثباتی در ایران است و زیر سئوال بردن تلاش های ایران برای برقراری امنیت در کشورهای خاورمیانه. فرقه که می داند جز بسنده کردن به چند سطر از خزعبلات انتشار یافته در جراید که فقط با هدف چهره آرایی غرب و توجیه اشغال گری و دخالت در امور داخلی سایرین بوده چاره ی دیگری ندارد با انتشار آن گفته ها و بزرگ نمایی شان سعی دارد بر طبل دشمنی با ملت ایران همچنان بکوبد وگرنه برای امریکا مسجل شده نمی تواند نقش ایران را در منطقه نادیده گرفته و بی توجه باشد. چنان که خود جیمز لیوئز صحبت از نشان دادن موضع دور از ترس امریکا از ایران به میان می آورد که نترسی به واسطه ی برتری تسلیحاتی و این که ایران بمب اتمی دارد نیست. بلکه به دلیل جایگاه خشونت طلب امریکا و حمایت کردن از گروه های تروریستی مثل القاعده و مجاهدین است.

خروج از نسخه موبایل