انتظار همچنان استوار بر مردمک چشم پای میکوبد

به جلال شریفی (اهل قم)

 

از برادرش میرحبیب شریفی

 

برادرت

خروج از نسخه موبایل