آقای محدثین در وضعیت قرمز فرقه

فرقه ی رجوی برای گریز از شرایط پیش آمده محمد محدثین را از پناهگاه بیرون آورده و به سمت مصاحبه با روزنامه ی لوکزامبورگ فرستاده تا کمی از اعضای شوک زده دلجویی کند. ایشان این گونه ابراز داشته که اتحادیه ی اروپا به جای ایجاد محدودیت برای اپوزیسیون ایران بایستی دولت ایران را تحت فشار قرار بدهد.

آقای محدثین درست است که انتشار خبر دستگیری مریم و مسعود از سوی اینترپل شما را به هم ریخته ولی گفتن مسائل بی ارتباط با یکدیگر مثل دروغ یا راست بودن خبر بمب گذاری در قطار فرانسه و یا اخلال گری در بازی های جام جهانی توسط فرقه و… که چاره ی درد نیست. این ها که گفتند کجا و خبر تحت تعقیب اینترپل بودن کجا!! توضیح دیگر این که جناب محدثین دولت ایران در هنگام جنگ هشت ساله با صدام همکاری داشت و یا در حال دفاع از خود در مقابل تجاوز وی بود؟ آیا ایران اسیران خود را در عراق شکنجه و اعدام می کرد؟؟ آیا ایران در کشتار شیعیان عراقی و کردها با ارتش صدام همراهی می کرد تا بتواند اسلحه ی گرم و سردی بگیرد و پاداشی دریافت دارد؟؟؟ حتماً پاسخ خواهید داد نه. چرا که این مریم و مسعود بودند که برای داشتن پایگاهی که از آن جا بتوانند پشت بی سیم نشسته و فرمان حمله به مرزهای ایران را صادر کنند با صدام سر یک سفره نشسته و برای نشکستن نمکدان مخالفان شیعه و کرد او را به گلوله بستند.

بنابراین جناب محدثین که بهتر از هر کس می دانند علت تحت تعقیب بودن رهبران فرقه و قرار گرفتن نامشان در لیست سیاه اتحادیه ی اروپایی و… چیست، چرا ناشیانه حرف های عجیب می زنند؟!!

نتیجه این که جناب محدثین هر عملی متعاقباً دارای عکس العملی است و فرقه ی رجوی این محدودیت ها را به قول شما و آن تحت تعقیب بودن را از سوی دادگاه عالی عراق و پلیس اینترپل در نتیجه داشتن پرونده ای مملو از عملیات تروریستی و خشونت آمیز بر ضد دو ملت ایران و عراق باید تجربه کند گر چه تجربه ای سخت است که تمام رویاهای رجوی را بر باد می دهد!!!

خروج از نسخه موبایل