دیدار مسئول انجمن نجات زنجان با آدم کریمی، عضو سابق مجاهدین خلق

مجاهدین خلق در تنگنای سیاسی

آدم کریمی عضو نجات یافته از فرقه تروریستی مجاهدین خلق با مسئول انجمن نجات زنجان دیدار و گفتگو کرد.

عضو سابق سازمان مجاهدین خلق در این دیدار ضمن ابراز همدردی با خانواده های دردمند اعضای گرفتار در این سازمان، از فعالیت های بشر دوستانه انجمن نجات در ایران و انجمن آسیلا در آلبانی حمایت و قدردانی کرد.

کریمی که خود در سال 1380 با وعده کاریابی و آینده بهتر در ترکیه در دام آدم ربایان مجاهدین خلق گرفتار شد و به عراق و کمپ اشرف کشانده شد، یکی از شاکیان پرونده اعضای جدا شده بر علیه سران مجاهدین خلق است. او  تاکید کرد که در کنار دیگر اعضای جدا شده و شاکیان، تا به آخر و با جدیت پرونده سران جنایتکار مجاهدین را دنبال می کند.

آدم کریمی با اشاره به جنایات رهبران مجاهدین خلق بر علیه مردم ایران و عراق گفت: سران مجاهدین خلق از سالها پیش در حق مردم ایران و اعضای ناراضی، جنایت های متعددی انجام دادند و تعداد زیادی از افراد بیگناه را به کام مرگ کشاندند. سردمداران فرقه بد نام رجوی علاوه بر فراهم آوردن درد و رنج برای مردم ایران و اعضای گرفتار، جنایات هولناکی علیه مردم عراق در زمان صدام در شمال و جنوب عراق مرتکب شدند که بابت آن تحت پیگرد قانونی قرار دارند.

او در ادامه اظهار داشت: امروزه دست های خون آلود سرکردگان مجاهدین برای عموم جهانیان آشکار شده و عرصه سیاسی و اجتماعی برای فرقه تبهکار مجاهدین خلق به تنگ آمده است.

خروج از نسخه موبایل