به هر نیرویی که بر ضد مصالح همسایگان مان باشد اجازه ماندن نمی دهیم

رضا جواثقی نماینده ی ائتلاف عراق واحد گفت: در کنفرانس استانبول که روز شنبه برگزار شد دررابطه با موضوع اختلافات عراق و ترکیه بحث شد و برای حل این مشکل راهی به جز گفتگو و مذاکره بین عراق و ترکیه وجود ندارد و اضافه کرد که گفتگو و تفاهم بین این دو کشور وجود دارد.

مجلس نمایندگان عراق بیانیه ای صادر کرده است و موضع خود را در این قضیه روشن می کند مبنی بر این که تهدیدات ترکیه را در حالی که به سیادت عراق لطمه بزند نمی پذیرند. و همچنین هیچ نیرویی را که به همسایگان آزار برساند به رسمیت نمی شناسد. اضافه بر آن پارلمان عراق خواستار خلع سلاح حزب کارگران کردستان است که به زمین های عراق تجاوز می کنند و حکومت عراق خواستار خروج قانونی نیرویی هایی است که بر ضد همسایگان باشند و به آنها اجازه ی حضور نخواهد داد. و موضع پارلمان عراق و حکومت عراق نسبت به سازمان مجاهدین خلق را چنین بیان کرد: در تمام دنیا اجرای این قانون الزامی است و اضافه کرد که ما (دولت عراق) می خواهیم که روابطی دوستانه با تمام دولت های هم جوار عراق داشته باشیم و در این راستا باید سازمان های تروریستی را اخراج کنیم که سازمان مجاهدین خلق و پ. ک.ک PKK از آن جمله است.

روزنامه الصباح به نقل از هابیلیان

 

خروج از نسخه موبایل