پرونده انجمن دست ساز مجاهدین در کشورهلند بسته شد

یکی از شیوه های کلاه برداری که بیش از دو دهه است در کشورهای غربی مورد استفاده مجاهدین قرار می گیرد راه اندازی انجمن های پوششی جهت جمع آوری اعانات مردمی است. این انجمن ها در ظاهر برای اهداف انسان دوستانه و امورات خیریه فعالیت می کنند. محور اصلی تبلیغات این قبیل انجمن ها کودکان و زنان می باشند. تم هایی که براحتی حس همدردی انسان غربی را برمی انگیزد. کودکان بی سرپرست؛ یتیم و جنگ زده؛ زنان و دختران بیخانمان و فراری و … اما تمامی اینها دروغ و شارلاتان بازی است.

تمامی درآمد این قبیل انجمنها به جیب فرقه مجاهدین واریز می شود.

از آنجائیکه این روش کلاهبرداری بسیار آسان و کم هزینه بوده و درآمد بسیاری دارد فرقه مجاهدین در استفاده از این روش که در مناسبات داخلی شان به ” مالی – اجتماعی ” معروف است سماجت بسیاری نشان می دهد.

هر چند در طی سالهای گذشته تعدادی از این انجمن های پوششی لو رفته و فعالیتهایشان ممنوع اعلام شد (نظیر انجمن ایران اید در انگلستان و انجمن سیم در هلند) اما فرقه مجاهدین بلافاصله با راه اندازی انجمنی با نام و مشخصاتی متفاوت همان کار را دنبال می کند.

در سال Stichting van de Familieleden van Iran در هلند راه اندازی نمود.

وب سایت انجمن نامبرده عبارت است از: www.sfvi.nl

اما با روشنگریهای انجام شده و شکایاتی که به سازمان CBF (سازمان مرکزی انجمن های خیریه) در رابطه با نحوه فعالیتهای svfi ارسال شده بود و همچنین عدم ارسال مدارک مورد درخواست CBF (سازمان مرکزی انجمن های خیریه) پرونده انجمن اعضای خانواده ایرانی مختومه اعلام شد.

 

لینک به بیانیه CBF (سازمان مرکزی انجمن های خیریه:

http://www.cbf.nl/Nieuws/bericht.php?Id= 

   

خروج از نسخه موبایل