گزارش”شورای ملی اطلاعات آمریکا” پتک محکمی بر سر مجاهدین جنگ طلب

هنوز بیش از 2 ماه و نیم از پیام جنگ طلبانه مسعود رجوی در 7 آبان 1386 نگذشته است که گزارش شورای ملی اطلاعات آمریکا چون آواری بر سر مجاهدین خراب شد.

مجاهدین جنگ طلب کیسه های خیلی گشادی برای برافروختن تجاوز خارجی علیه کشور ایران دوخته بودند تا از آن طریق بتوانند حتی به عنوان مزدوران یک بار مصرف در خدمت جنگ طلبان آمریکایی درآیند.

گزارش شورای ملی اطلاعات آمریکا که تاکید میکند حکومت ایران از سال 2003 ساختن بمب اتمی خود را متوقف کرده است آنچنان پتک محکمی بر سر رجوی ها کوبیده است که علی رغم انتشار گسترده در سطح صدها روزنامه پر تیراژ آمریکایی و اروپایی و همچنین خبرگزاری های بین اللملی که تایید کننده گزارش البرادعی میباشد خواب را از چشمان رجوی ربوده است چرا که رجوی حساب های بسیاری برای جنگ خارجی علیه مردم ایران کرده بود و تا آنجا پیش رفت که مزورانه برای دمیدن در تنورجنگ احتمالی در سال 2007 اعلام کرد که ایران تا یکسال دیگر به بمب اتمی دست خواهد یافت و حال آنکه شورای ملی اطلاعات آمریکا که متشکل از 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا میباشد صریحا اعلام میدارد که " ایران تلاش برای تولید بمب اتمی را در سال 2003 متوقف کرد."

گزارش " ارزیابی ملی اطلاعات" یکبار دیگر نشان میدهد که در حال حاضر شعله جنگی جدید علیه ایران خواه ناخواه فروکش کرده است و سازمان مجاهدین که سرنوشت خود را به تصمیات شوم سیاستمداران جنگ طلب آمریکایی گره زده بود بشدت خوار و ذلیل و بور گردید.

" تعهد دوساله " مبنای سلسله بحث های درون تشکیلاتی فرقه مجاهدین بود که رجوی به امید جنگ از اعضای خود تا پایان زمامداری جرج بوش تعهد دوساله گرفت و اعلام نمود اگر جنگی علیه ایران صورت گیرد فقط تا پایان دوران ریاست جمهوری بوش خواهد بود و پس از آن تشکیلات این فرقه برچیده شده واعضای ناراضی اجازه خروج از این تشکیلات جهنمی را خواهند یافت.

سایت آوا به همین مناسبت در کمال خوشحالی و مسرت و با امید به رهایی گروگانهای ایدئولوژیک در سازمان مجاهدین، از این پس روزهای باقیمانده از تعهد دوساله را روزشماری خواهد کرد.اگر چه معتقدیم رجوی خیانتکار در پایان مهلت موعود باز هم زیر حرف خود زده و با شامورتی بازی دیگری جهت شستشوی مغزی این اسیران اقدام خواهد کرد.

   

خروج از نسخه موبایل