رحوی: جاسوسی هسته ای ایران خدمت بزرگ به بشریت

باز هم رهبر فرقه مجاهدین به آب نرسیده بند تنبان کشیده و به قصد موج سواری و عوامفریبی وسوء استفاده تبلیغاتی،فریاد پیروزی فرقه اش را در مجامع بین المللی سرداده است و با تبریکات خرمنی به رزمندگان ارتش بی یال و اشکم و دم و سلاحش قصد فریفتن و واداشتن آنان در اشرف را دارد. او که خود نیز در طول چند سال گذشته از ترس پاسخگویی به همین رزمندگان و خلق قهرمان و حتی مجامع بین المللی به مکان نا معلوم خزیده است و جرات علنی و حضور در ملاء عام را ندارد، این بار با اعلام رای دادگاه استیناف انگلستان در جهت رفع ممنوعیت فرقه آنچنان دست پاچه شده که حتی بدون یاد خدا پیام خود را ارسال کرده است!! او که همیشه به عنوان رهبر عقیدتی مجاهدین در مناسبات مختلف و بویژه اعیاد چون فطر و قربان پیام ایدئولوژیک و خاص میداد اینبار آنچنان محو عملکردهای حق طلبانه!! وکلا و قضات و سناتورهای غربی شده است،فراموش کرده دو روز بعد، روز عید قربان از بزرگترین اعیاد مسلمانان است و حتی در تمام پیام هشت صفحه اش نامی از عید قربان نیاورده است. ولی آنچه که از همان ابتدای پیامش به وفور به چشم می خورد اسامی حامیان و سناتورو قضات معلوم الحالی است که فقط با پول و دلار و رشوه به حمایت از آنها می پردارند و یا اینکه در جهت پیاده کردن سیاستهای استعماری خود د رجهان سوم تلاش دارند دست نشاندگانی این چنینی بسازند که شاید در روز مبادا بکار آیند. او که قصد دارد از فضای بوجود آمده و رای دادگاه استیناف که ناشی از مناسبات دیپلماتیک و فضای مذاکرات احتمال آینده ایران و غرب می باشد تا نهایت سوء استفاده را نماید، و با مظلوم نمایی تمامی عملکردهای تروریستی گذشته خود را پاک و آن را مقاومتی علیه رژیم ایران بداند. او که طبق روال در این پیام نیز با استناد به پیامهای گذشته خود و مریم قصد دارد فرقه خود رااز عملکرد های تروریستی مبرا کند درهمان ابتدا با آوردن بخشی ازوصیت نامه یکی از سوختگان درراه خود در صدد رفع و رجوع و فرار از عدالت می باشد.و در ابتدای فرار از عدالت با یاوه گویی همیشگی سعی دارد که "سازمان یافتگی و دستور به خود سوزی" تعدادی از اعضا در کشورهای مختلف جهان را منکر شود. ولی باید بعنوان اعضای سابق فرقه یاد آور شویم مگر غیر از این بود که به محض دستگیری مریم در فرانسه بدستور شخص شما از طریق مسئولین تشکیلاتی نوشتن در خواست خود سوزی در قرارگاه اشرف برای اعضای فرقه امری اجباری و تشکیلاتی شده بود و همه می بایست کتبا درخواست را نوشته و تحویل مسئولین مستقیم خود دهند. مگر مسئولین زن قرارگاه اشرف نبود ند که با گذاشتن فیلم خود سوزی در صدد انگیزه دادن بیشتر افراد پایئن تر و غیر عضو برای اقدام به نوشتن در خواست خود سوزی کردند. مگر فراموش کردید که بدستورتان صدها عضو تیم عملیاتی در داخل کشور با حمل کپسول سیانور در دهان می بایست درمواقع زخمی شدن و یا احتمال دستگیری دست به خودکشی می زدند که نیرو های زیادی از این طریق تلف شدند. مگر فراموش کردید که دهها طرح به اصطلاح عملیات انتحاری ترور افراد بدستور مستقیم شما و با طراحی و آموزش فرماندهان تروریست در داخل کشور به اجرا در می آمد. * راستی اگر امروز با پول و شانتاژ و رشوه و دروغ بتوانید نظر تعدادی وکیل و قاضی و سناتور و… را عوض کنید تا فرقه تروریستی در " آب نمک هفت ساله خوابانده " را از لیست خارج کنند تا دول غربی بتوانند در راستای دیپلماسی" فشار بیشتر" با اشتهای بیشتری بر سر سفره ملت مظلوم ایران در مذاکره با ایران بنشینند، در فردای قیامت در پیشگاه خدا چه پاسخی برای آنان دارید که با دستور شخص شما و با تحریک و آماده سازی تشکیلاتی و فرمان فرماندهان ترورتان،وتشریح چگونگی تهیه مواد سوختی وسایل آتش زا و ساعت انجام عمل، مکان خود سوزی، برای تاثیر گذاری بیشتر شاهدان صحنه، شعارهای در حین سوختن فرد و چگونگی نوشتن وصیت نامه در جهت پیشبرد اهداف تعیین شده برای سوءاستفاده تبلیغاتی و قضائی در دادگاهها ی احتمالی بعد از آن خود سوزی زدند. * از دیگر نکات قابل توجه د ر این پیام تلاش مذبوحانه جدید رجوی در فریفتن افکار عمومی و هواداران اسرای اشرف است. او در این پیام سعی دارد با جدا کردن حساب دولت انگلیس ویا فرانسه و آمریکا با نمایندگان سناتورها و وکلا و … آن کشور و با لفاظی و خاله زنک بازی همیشگی اش، افکار عمومی را به آن سمت سوق دهد که انگار در لیست تروریستی قرارگرفتن نام سازمان فقط و فقط کار دولت انگلیس و بخصوص شخص آقای جک استراو بوده است و تمامی موانع و ممنوعیت ها برای سازمان و شورا رابر طرف کرده و دولتها و نمایندگان و سناتورهای اروپائی و آمریکائی هیچ مشکلی با مجاهدین ندارند و در انتظار برپائی جامعه بی طبقه توحیدی شان درایران وحمایت از آن می باشند. البته برای همگان پر واضح است که در سال 2001 میلادی دولت وقت انگلیس ماموریت عاجل تری در منطقه خاورمیانه داشته است که نام نا مبارک شمارا به عنوان همکاران صدام در لیست قرارداده است که تا کنون نیزدر این لیست ابقا شده است. ولی امروز، ما هم معتقدیم همسوئی و عملکرد های خائنانه وجاسوسی و وطن فروشانه فرفه مجاهدین بویژه دررابطه با انرژی هسته ای که رجوی نیز در همین پیام افتخارهمکاری و افشای آن را دارد!! باعث تغییر نظر و حمایت دولتهای جدید غربی و نمایندگان آنان از مجاهدین شده است و فرقه تروریست تان را به عنوان "تروریستهای خوب" در بازی های سیاسی و استعماری و استثماری خود بعنوان یک سرباز در منطقه بر روی صفحه شطرنج خود چیده اند. ما هم اعتقاد داریم همه سیاستهاو تصمیمات اتخاذ شده خط به خط از« اینتلی جنت» سرویس انگلیس نشات می گیرد و تمامی حمایتها و اقدامات گذشته و حال و آینده آنها نیز در همین راستاست. آنها روزگاری برای منافع استعماری امروزخود طارق عزیز را در دولت صدام کاشتند تا روزی نشست های محرمانه صحنه های دریافت پول و همکاری اطلاعاتی شما با صدام افشا شود، پس مطمئن باشید روزی خدمات خائنانه سازمان شما به دشمنان بشیریت نیز نزد ملت ها و مردم ایران رو خواهد شد. * درقسمت پایانی این پیام نیز رجوی تلاش داشته با دست پیش گرفتن و تحلیل گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا در رابطه با توقف هسته ای ایران چنین وانمود می کند از پس رفت جنگ خارجی علیه ایران استقبال می کند و رندانه نتیجه گیری می کند که، " اگر این گزارش موجب تضعیف کیفی راه حل جنگ شده است خواه نا خواه باعث تقویت کیفی " راه حل سوم " خواهد شد ولو…!! او که در این تحلیل با نعل و میخ کردن وارونه سعی دارد وطن فروشی و خیانت و فروش اطلاعات هسته ای ملت ایران به سرویسهای غربی را یک" وظیفه ملی و بین المللی "وانمود کند، دسته گل بزرگی به خود داده می گوید، " براستی که مقاومت ایران چه خطر عظیم و هولناکی را نه فقط از سر مردم ایران بلکه از سر جامعه بشریت… دور کرده است" و البته که ما هم قضاوت این خیانت مهم رجوی را به تاریخ انقلاب ملت ایران می سپاریم که آیا تلاش برای دستیابی به فن آوری هسته ای یک وظیفه ملی است یا ارائه اطلاعات] جاسوسی[ آن به بیگانگان.

خروج از نسخه موبایل