فرهنگ ضد اسلامی و ضد ایرانی مجاهدین

نگرشی کو تاه بر شو ی تلویزیونی سمیه محمدی
سعید سلطانپور – تورنتو، سی ام دسامبر 2007
رهبری مجاهدین در یک حرکت غیر اخلاقی ، سمیه محمدی را در یک شو تلویزیونی به صحنه آورد تا نمایشگر زنی خرد شد ه و بی هویت باشد که بجای رهبران جریان ، با مطالب تحریف شده و دروغ ، نقض آشکار حقوق انسانها در این مکتب ضد انسانی و مسخ انسانهای بیگناه بوبژه نسلی را که حافظه تاریخی از شکل گیری سازما ن و مجاهدین اولیه را ندارد به نمایش بگذارد.
روی سخن من با سمیه و دیگر نو جوانان و جوانان مسخ شده مجاهد نیست که تا زمانی که در حصار فکری و رابطه مرید و مرادی و چوپان و شبانی ( از دید گاه مسیحیت ) قرار دارند ، از آنا ن انتظار ی دگر نیست بلکه نشان دادن فرهنگ ضد اسلامی مجاهدین و رهبری آن برای آیند گان هست که بدانند چه مکتب فکری را رجوی نوید می دهد , مکتبی که در ان بجای انسان متفکر یک آدم آهنی جنگی که با نفرت و کینه پر شده است تولید شده است که فرعون وار خود را برتر از دیگران می داند که در بخش اولبه آن می پردازم.
بخش دوم هم روی سخنم در مورد دروغهای مجاهدین در تواب شو می باشد.
ضرورت طرح این موضو ع را از این جهت می دانم زیرا اکثریت مردم ایران مسلمان هستند و مجاهدین فعلی هم ادعا می کنند باور های اسلامی دارند و با رژیم هم تفاوت باوری دارند. که قاعدتا باید تبلور آنرا در کردار و گفتار این جریان دید که متاسفانه در عمل تفاوتی جدی بین آنها نیست.
سمیه محصول تفکر کفر آمیز رهبری مجاهدین
سمیه محمدی در روز 26 دسامبر برابر با 7 دی 1385 در یک شوی تلویزیونی ومصاحبه ای که بیشتر ازروی نوشته خوانده می شد با بدترین لحن ؛ پدر و مادر خود را بر خلاف نص صریح قرآن و احادیث و فرهنگ مردم مشرق زمین منجمله ایرانیان توهین می کرد.
سمیه که از 17 سالگی در اشرف هست محصول و تولید فرهنگی و فکری مکتب تفکر کفر آمیز ( به معنای پوشاننده حق ) رجوی است و شیوه رفتاری وی دلیل محکمی بر انحطاط اخلاقی و فرهنگی این جماعت که دور خود حصار کشیده است، می باشد.
ا ز آنجا که سالهاست بر عکس ادعا های رهبری طاغوتی مجاهدین ، از دیدگاه های توحید ی و تفکر اسلامی و آموزش آن در تشکیلات سازمان جائی ندارد لذا اهمیت حرمت پدر و مادر در دیدگاه اسلامی و توحیدی را برای اطلاع خوانند گان می آورم.
در 4 سوره قرآن ؛ والدین بلافاصله پس از تو حید ونفی شرک قرار گرفته اند که نشان از اهمیت پدر و ماد ر دارد
خدا بلافاصله پس از اینکه ما را از شرک نهی می کند و فرمان می دهد که تنها او را بپرستیم ، به ما امر می نماید که به پدر و مادر خویش نیکی کنیم.
«پروردگارت فرمان داده است كه جز او را نپرستيد، و به پدر و نيكي كنيد، هر گاه يكي از آن دو، و يا هر دوي ايشان نزد شما به سن پيري برسند، أف به آنان مگو! و بر سر ايشان فرياد مزن و با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو، و بال تواضع مهرباني را بر ايشان فرود آور و بگو: پروردگارا! بديشان مرحمت فرما، همانگونه كه آنان در كوچكي مرا تربيت و بزرگ نمودند». اسراء آية:23ـ 24
مرا نسبت به تمام نعمت هايم شكر كن، و سپس از پدر و مادرت در مقابل زحمات طاقت فرسائى كه براى تو كشيدند تشكر نما، بازگشت همه در قيامت به من است، آنجا نسبت به تمام وظائفى كه داشتيد مؤاخذه خواهيد شد.
اگر از تو دعوت به شرك كنند، چيزى كه آن را حق نمى دانى، از آنان اطاعت مكن، ولى با آنان در عين اينكه مشركند معاشرتى نيكو داشته باش، و از راه آنكه رجوع و انابه اش به من است پيروى كن، كه بازگشت همه شما پس از مرگ به من است، و من همه شما را به آنچه انجام داده ايد آگاه مى كنم.
انعام 151
«ما به انسان در بارة پدر و مادرش سفارش كرده ايم مادرش به او حامله شده است و هر دم به ضعف و سستي دچار آمده است، پايان دوران شير خوارگي او دو سال است كه هم سپاسگزار من و هم سپاسگزار پدر و مادرت باش، و باز گشت به سوي من است». لقمان آية:14
«خدا را عبادت كنيد و هيچ چيزي را شريك او مكنيد. و نيكي كنيد به پدر و مادر».
نساء آية: 36
و اما
امام باقر علیه‌السلام می‌فرماید: مردی نزد رسول خدا آمد و گفت شوق و نشاط جهاد دارم.
حضرت فرمود: جهاد کن در راه خدا ، زیرا اگر کشته شوی نزد خدا زنده‌ای و روزی می‌خوری و اگر به غیر شهادت در آن راه به صورت دیگری بصیری پاداشت با خداست و
اگر زنده برگردی از گناهان پاک شده‌ای همچنان که از مادر متولد شده‌ای.
مرد گفت: پدر و مادر پیری دارم که به من انس دارند و از رفتن من ناراحت می‌شوند
حضرت فرمود: پس نزد آنان بمان قسم به کسی که جان من در دست اوست انس یک شبانه‌روز آنها به تو از یکسال جهاد بهتر است.
وامام صادق می فرماید :
فرزندی که از روی خشم به روی پدر و مادرش نگاه کندهر چند پدر و مادرش در حق او کوتاهی و ظلم کرده باشند نمازش از سوی خدا پذیرفته نیست.
و اما محمد (ص) خدمت و احسان والدين را بر جهاد مقدم دانسته چنانكه عبدالله بن مسعود(رض) از ايشان پرسيدند: 5
كه اي رسول خدا كدام عمل نزد خداوند نسبت بديگر اعمال محبوبتر و پسنديده تر است؟ رسول الله در جواب فرمودند:
نماز در وقتش.
باز عبدالله بن مسعود(رض) پرسيد بعد از نماز كدام عمل محبوبتر و پسنديده تر است؟
رسول الله(ص)در جواب ايشان فرمودند.
برالوالدين يعني بعد از نماز احسان و خوبي به پدر و مادر نزد خداوند محبوبتر است،
باز عبدالله بن مسعود پرسيدند كه بعد از اين دو كدام عمل نزد خداوند(ج) محبوبتر است؟
رسول الله(ص)فرمودند: الجهاد في سبيل الله يعني بعد از اين دو، جهاد محبوبترين عمل نزد خداوند(ج) است.
پیامبر اسلام (ص) همچنین می فرماید :
کیفر سه گناه تا قیامت به تاخیر نمی افتد
1. عاق پدر و مادر 2.. ظلم وتجاوز به حقوق مردم
3. ناسپاسی در مقابل احسان و نیکی دیگران
ـ بحار الانوار ـ جلد74
مصاحبه سمیه نمایش دختردرمانده ای است که با بی ادبی خاص ادبیات سیاسی مکتب مریم و مسعود ؛ حرمت پدر کارگرش و مادرش را که خطر تردد در عراق نا امن را بخود خریده اند , را می شکند. این مصاحبه ، تصویری روشن از دستگاه فکری مکتب ضد انسانی و خشونت گرا ی استالیسنیی مجاهدین رجویو تبلیغات گوبلزی آن را بدست می دهد..
سالهاست که رهبری مجاهدین و مریدان مکتب آن مشرک شده اند حرام کردن حلا ل خدا ، نظیر ممنوعیت ازدواج ؛ استثمار فکری و جنسی نیرو ها نمونه بارز این شرک هست.
این جریان مایه ننگ و سر افکندگی جهان اسلام هست. در طیف نیروهای سیاسی مردم در جهان ؛ سیاست خلقها ؛ علیرغم ادعاهای چپ نمائی ؛ جزء ارتجاعی ترین و ضد خلقی ترین جریانات سیاسی در دنیا بشمار می روند. دخیل بستن های آنان به امامزاده کاخ سفید برای جنگ افروزی که معجزه ای نداد و متوسل شدن به بیگانگان بجای مردم ایران برای مبارزه با رژیم حاکم. همسوئی با عقب افتاده ترین نیروی ضد بشر امروزه ، نو محافظه کاران و متحدان اسرائیلی این جریان جنگ طلب.

خروج از نسخه موبایل