خلیل انصاریان: زندگی در دنیای آزاد طعم دیگری دارد

اعضای جدا شده از تشکیلات مجاهدین خلق، هر کدام به نوعی سعی می کنند تجربیاتشان از زندگی در دنیای خارج از سازمان را با دیگر افراد به اشتراک بگذارند.

این افراد تجربیات خود را بیان می کنند تا علاوه بر اینکه حقایق درون حصارهای اردوگاه مجاهدین خلق آشکار شود، دوستان سابق شان در کمپ مانز با واقعیات خارج از کمپ آشنا شوند و دروغ پردازی های سران فرقه برایشان آشکار گردد.

خلیل انصاریان، عضو سابق سازمان مجاهدین خلق و عضو کنونی انجمن نجات آلبانی در برنامه دورهمی در این باره می گوید: در واقع زندگی آزاد قابل قیاس با زندگی تشکیلاتی و جهنمی رجوی نیست. الان که خارج از تشکیلات زندگی می کنم خیلی راحت و بدون دغدغه ذهنی هر چه بخواهم می پوشم، هر چه بخواهم می خورم و هر وقت بخواهم استراحت می کنم. همه اعضا جدا شده کار می کنند، ماشین دارند، اکثراً متعهل هستند و حتی بعضی ها فرزند دارند.

این توضیحات بسیار ساده و در عین حال گویاست. گویای حقایق تلخ نقض فاحش حقوق بشر در اردوگاه مجاهدین خلق. گویای این حقیقت که افراد حتی در حد نوع پوشش، نوع تغذیه و تفریح هم اراده و اختیار ندارند.

انصاریان رو به دوستان خود در زندان مانز می گوید: با سلام به دوستان عزیزم . همان طور که می دانید زندگی در دنیای آزاد طعم دیگری دارد. تصمیم بگیرید و انتخاب کنید. بیرون از تشکیلات زندگی هست. چرا خود را در زندان و به دور از پدر و مادر و زندگی و لذات اجتماعی نگاه داشته اید. انجمن نجات آلبانی هم شما را حمایت می کند.

خروج از نسخه موبایل