تکرار دروغهای مشمئزکننده رجوی

هادی شبانی – انجمن نجات دفتر استان مازندران

 

پیام 28 آذر مسعود رجوی برای رزمندگان به اصطلاح ارتش خود جز کارنامه ی سیاهی از عملکرد خائنانه و وطن فروشانه اش به ملت مظلوم ایران نبوده است او که در غرور پیروزیهای کاذب فرقه اش در دادگاه استیناف انگلستان سر از پا نمی شناخت بین الملل فدا ی خود را!! (عید قربان) فراموش کرده و " بی یاد خدا " به استمالت از سناتورهای مونث و مذکر غربی پرداخته که نصفی از پیام او به نشخوار افاضات و سخنرانی و حمایت از آنان بوده است. آنچه که بعنوان عضو سابق سازمان برایم شگفت انگیز و تعجب آور است اینکه چرا این بار رجوی از پیامهای کشاف ایدئولوژیک عید قربان سالهای قبل سخنی به میان نیاورده است ولی مریم رجوی چند روز قبل از تولد عیسی مسیح برای شیرین تر کردن خود نزد دوستان و وکلا و قضات مسیحی پیام تبریک برای آنان می فرستد. او این پیام را با نام ارتش آزادی شروع نموده است در صورتیکه هر فرد منصف می تواند قضاوت کند که نیروی بدون سلاح و مهمات دیگر ارتش نیست بلکه وارفتگانی در انتظار آینده کور خود می باشند که دیگران در مورد آنان باید تصمیم بگیرند. مروری بر تحلیل اخیر رجوی یاد آور پیام و تحلیلهای سالهای گذشته بویژه بعد از جنگ آمریکا در عراق می باشد که تماما غلط از آب در آمد که باعث فرو رفتن بیشتر فرقه در منجلاب عراق شده است. به نمونه تحلیلها توجه فرمائید. – د رتحلیل شروع جنگ در عراق رجوی معتقد بود که هرگز آمریکا خود را با نیروهای ارتش صدام درگیر نخواهد کرد و اصلا جنگی درکار نیست. مدعی بود د رصورت وقوع جنگ احتمالی او و مریم پیشاپیش ارتش آزادی بخش خود برای فتح نهایی در هر شرایطی به سمت تهران روانه خواهند شد. ولی با اولین شلیک گلوله ها در عراق خود به پناهگاه پنهان خزید ه و مریم را به فرانسه فرستاد. – دومین دروغ آشکار او در مورد خودسوزیها در اروپا بعد از دستگیری مریم می باشد. در این رابطه مدعی است که عمل انجام شده خودسوزی غیر تشکیلاتی و به دستور او نبوده است و… بعنوان عضو قدیمی سازمان گواه و شاهد دجا لیت و دروغ آشکار او د رهر دادگاه صالح و بین المللی می باشم که رجوی به محض دستگیری مریم در فرانسه در سال 82 از طریق مسئولین و فرماندهان فرقه مستقر در قرارگاه اشرف، به تمامی اعضای خود دستور ایدئولوژیک و تشکیلاتی داده بود تا کتبا درخواست خود سوزی فردی را نوشته و تحویل آنان بدهند. – ا ز دیگر ترهات پیام اخیر او در مورد دستگیریها و اعدامها ی داخل کشور توسط رژیم می باشد. او در این پیام تلاش داشته که تمامی دستگیریها و حتی اعدامهای جانیان و اراذل و اوباشی که خود اعتراف به دهها قتل و جنایت کردند را از اعدامهای سیاسی عنوان کند. ولی آنچه که خود سعی داشت در این پیام با وارونه دوزی و با دجالیت خاص خود آن را منکر شود ضرب و شتم و دستگیری و به زندان کردن نیروهای مسئله دار خود تحت عنوان نفوذیهای رژیم د راشرف و ابوغریب بوده است حتی بعضی از آنها در زیر شکنجه کشته شدند و تعدادی هم ناپدید شدند درهمین رابطه رجو ی در نشستی که در سال 72 برای محاکمه افراد مسئله دار در بغداد با آنها گذاشته بود عنوان کرده بو د که اگر کسی درمورد زندان و شکنجه در مناسبات سازمان لب باز کند او را هم خواهیم کشت. پس از آن تعداد زیادی از افراد خود را به بهانه های نفوذی و جاسوس رژیم تحویل صدام داده تا آنها را د رزندان ابو غریب به عنوان " مهمان مجاهدین " نگهداشته تا پس ازبه وقوع پیوستن رویای به قدرت رسیدنش در ایران آنها را مورد محاکمه قراردهد. البته نیز شاهدان زیادی از اسرا و افراد بازگشتی و اعضا و مسئولین قبلی فرقه شما وجود دارند که گواه گفته های فوق می باشند که غالبا خود نیز افتخار!! شرکت د راین نشستها را داشته و از پروسه زندان و شکنجه ها را گذارندند که بعضا نزدیک به یک دهه د رزندان دوست معدومش صدام در زندان ابوغریب بودند. * از دیگر دجالیت این پیام ادعای رجو ی مبنی بر حضورش در دادگاههای بین المللی است. ولی آنچه که به عنوان اعضای سابق سازمان باید از رجوی پرسید که آیا حاضرید ابتدا پاسخ همه سئوالات و خیانتها و وطن فروشی این سالیان گذشته را که منجر به کشته شدن هزاران افراد بی گناه (از اعضای سازمان و….) منجر شده است را بدهید: – چرا از سال 69 تا 73 یک سوم از نیروهای سازمان در قرارگاه اشرف در خواست جدائی از فرقه تان را کردند؟ چرا انگ جاسوسی را بر آنان نهاده اید و در این مقطع چه تعدادی از این افراد کشته و ناپدید شده اند، و نام آنان چه بود؟ – شما که دم از شکنجه و آتش سیگار شاه و شیخ برای خود و سایرین می زنید پس چرا اعضا ومسئولین خودتان در نشستها و در جلوی جمع مورد ضرب و شتم قرار می دهید به حدی که افراد مورد نظر خون بالا آورده یا ادرار خون داشتند؟ – آقای رجوی شما که سالها سرنوشت سازمان خونباری را با سرنوشت حکومت صدام گره زدید و آنرا تا سطح یک فرقه تروریستی به پائین کشیده اید آیا حاضرید قبل از حضور در دادگاه بین المللی نظر تان را در رابطه با حکومت صدام و شخص او به وضوح برای همگان توضیح دهید؟ در این صورت است که بدون هیچ ابهامی پاسخ خیلی از سئوا لات و ابهامات و انگها مشخص شده و ماهیتها رو می شود و شاید هم دیگر نیازی به حضور در دادگاه بین المللی نباشد همانگونه که برای صدام نیاز نشد. * د ر قسمتی دیگر از دفاعیات دجال گونه خودش فروش اسناد هسته ای خلق ایران را خدمت به آنان و بشریت می داند!! در حالی که تمام کشورها و آژانس انرژی اتمی و حتی سازمانهای اطلاعاتی آمریکا اذعان داشتند که ایران دنبال بمب اتمی نیست پس به چه منظور کاسه داغتر از آش شده اید و آب به آسیاب آمریکا می ریزید. – مگر در مورد یکی از سایتها ایران در منطقه شیان تهران افشاگری نکرده بودید که وقتی بازرسان به آن محل آمدند چیزی پیدا نکردند و بعدا با شیادی تمام گفتید که خاک آنجا را هم رژیم عوض کرده است. این دیگر از کودنی شما است که هیچ کس آنرا باور نداشته و معتقدند که آلت دست جمهوری اسلامی قرار گرفته اید!! – آخر پیام خود می گو ئید که خواهان حمله آمریکا به ایران نیستدید ولی بهتر بود که قبل از این حرف فرماندهان خود در اشرف را توجیه می کردید، چرا که آنها اذعان می کنند که در صورت حمله آمریکا به ایران به نیروهای سازمان در اشرف نیاز دارند. و مریم حتی در پیام خود به سنای آمریکا متذکر می شود که بجای حمله به عراق بهتر بود به ایران حمله می کردید چون دسترسی ایران به قدرت هسته ای تهدید ی جدی برای منافع آمریکا در منطقه است. – در مورد رفع ممنوعیت فعا لیت سازمان در انگلستان که رجوی نصفی از پیام خود را به آن اختصاص داده است باید پرسید که چه وعده هایی به سناتورها و دست اندار کاران قدیم و جدید استعمار پیر داده اید که آقای استیونسون نا له و فغان سر می دهد " که اگر در تغییر دموکراتیک در ایران تاخیر ایجاد شودبه منافع استراتژیک غرب به شدت زیان وارد می شود. " و تعجیل در رفع موانع برای فرقه تروریستی ابقا شده د رلیست را دارد. آنچه که در پایان پیام به ذهن خواننده تداعی می کند اینکه همه این شعرو شعارها فقط برای گول زدن بیشتر نیروهای فرقه در اشرف می باشد البته که سالهاست هر غروب جمعه فرماندهانت در اشرف رژیم ایران را در بحثهای سیاسی سرنگون می کنند واین شعر و شعارها حتی برای آنها نیز تکرار مکررات می باشد.

 

هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل