دیدار انجمن نجات گیلان با خانواده اسماعیل رضائیان عضو گرفتار در مجاهدین خلق

منتظر یک تماس تلفنی از برادرم اسماعیل هستم

اسماعیل رضائیان از اعضای اسیر در تشکیلات رجوی است که بعد از خروج از کشور و پیوستن به فرقه رجوی در سال 1366 تاکنون هیچگونه ارتباطی با خانواده اش نداشته است، طوریکه پدر و مادرش به رغم تلاش های بسیار و ارتباط مداوم با انجمن نجات گیلان در جهت برقراری ارتباط با دلبندشان در اسارتگاه اشرف مضمحل شده در عراق، بالاخره در چشم انتظاری مطلق ناکام دار فانی را وداع گفتند و به ابدیت پیوستند.

شنبه 9 تیرماه 1403 خانم فاطمه رضائیان فرزند ارشد خانواده به اتفاق همسرشان جناب ابواقاسم رضائی در دفتر انجمن نجات گیلان حضور یافت تا ضمن خبرگیری از نازنین برادرش اسماعیل بتواند امیدوارانه پیامی هم برای عضو اسیر رجوی به یادگار بگذارد.

خانواده اسماعیل رضائیان

مسئول انجمن نجات بعد از عرض احترام و خیرمقدم به آنان در خصوص آخرین وضعیت شکننده رجویها و همچنین فعالیتهای رو به بهبود و فزاینده اعضای انجمن نجات آلبانی گفت: خوشبختانه به دیدار شما خانواده های دردمند و چشم انتظار با عزیزانتان در آلبانی به یمن فعالیتهای انجمن نجات آلبانی که درچند قدمی رجویها ساکن و فعال هستند، امیدوار هستیم و آرزومندیم که در چشم اندازی نه چندان دور اتفاقات خوب و خوش رقم بخورد.

پوراحمد در ادامه افزود: رجویها درتقابل با فعالیتهای انسانی وخداپسندانه انجمن نجات آلبانی به رغم فحاشی و سنگ اندازیهای نابخردانه کاری از پیش نبرده و شکست خورده است و این اعضای انجمن نجات و خانواده های اسیران بودند که پیروز میدان شدند و ابتکارعمل را در دست گرفتند.

خانواده اسماعیل رضائیان در کنار اعضای انجمن نجات گیلان

فاطمه رضائیان یگانه خواهر دردمند اسماعیل اسیر در حالیکه گرد غم و اندوه سالها بر چهره اش به وضوح آشکار بود، دردمندانه گفت: جناب پوراحمد خانواده ما از دست این رجوی لعنتی که شنیده ام مرده است و به خاک ذلت کشیده شده است خیلی آسیب دیده است، طوریکه همان دهه شصت یک برادرم را با فریب و نیرنگ جذب کرد و به کشتن داد و دیگر برادرم اسماعیل را از کشور فراری داد که خود آسیب زیادی را به خانواده خصوصا پدر و مادرم رساند طوریکه هردو نتوانستند طاقت درد و فراق و دوری از فرزند را تاب بیاورند و چشم انتظار چشم از جهان فرو بستند ومن ماندم و دیگربرادرم ایوب که کماکان چشم انتظار ولو یک تماس تلفنی از برادر اسیرم هستیم که امیدوارم بالاخره امکان ارتباط با اسماعیل را پیدا کنیم.

شماره تماس فاطمه رضائیان: 09334238853

تنظیم: علی نیاکی

خروج از نسخه موبایل