جشن والنتاین و سر افکندگی فرقه مجاهدین

سایت آوا، پانزدهم فوریه 2008

والنتاین جشنی است که در آئین مسیحیت به روز مهربانی و عشق و ازدواج شهرت دارد و امروز بعد از گذشت 17 قرن بصورت یک جشن جهانی درآمده است که عشاق در این روز علاقه خود را با گل و هدیه بهم ابراز می دارند. این روز به یاد کشیش شریفی که به عشق و علاقه انسانها احترام میگذاشت و در راه ازدواج جوانان جان خود را هم فدا نمود نام گذاری شده است. والنتاین واژه ای است که هرگز در فرقه رجوی کسی نمی تواند از آن یاد کند، هرچند که سرکردگان این فرقه با سوء استفاده از آئین مسیحیت و حتی ریختن اشک تمساح برای کشیش انسان دوستی همچون ” آبه پیر ” هرگز به روی خود نمی آورند که چنین روزی نیزدر آئین مسیحیت وجود دارد. درقانون این فرقه شیطانی عشق، علاقه، محبت، و دوست داشتن مطلقا ممنوع است تصور این گونه احساسات حتی در خواب و در رویا نیز ممنوع میباشد. در قرارگاه اشرف در عراق نزدیک به سه هزار نفر سرگردان و اسیر هستند هیچکدام نه می توانند و نه اجازه دارند که روزی عاشق شوند و یا حتی به آن فکر کنند. امیدواریم که روزی اسیران در بند فرقه رجوی به سلامتی نجات پیدا کرده و در دنیای آزاد و متمدن و بدور از سیستم برده داری نوین فرقه مجاهدین طمع عشق و محبت به دیگران را تجربه نمایند.

سایت آوا

خروج از نسخه موبایل