اشتراک نظر عراقی ها درباره ضرورت اخراج مجاهدین

یکی از نمایندگان پارلمان عراق با اشاره به تصمیم دولت این کشور برای بیرون راندن گروه مجاهدین تاکید کرد که تمام مقامها و دستگاههای عراقی درباره این مسئله اتفاق نظر دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر،"همام حمودی" عضو ائتلاف عراق یکپارچه به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق در گفتگو با پرس تی وی گفت: "مجلس عراق، کابینه و رئیس جمهوری درباره حضور مجاهدین خلق در عراق دیدگاه مشترک دارند و به تصمیم مشابه دست یافته اند".

گفتنی است که دولت عراق اخیراً تصمیم به اخراج این گروه تروریستی گرفته است.

همچنین پارلمان این کشور نیز ضمن بررسی پرونده مجاهدین از آمریکا خواسته است به حمایت از این گروه تروریستی پایان دهد.

دولت عراق ضمن بررسی حضور گروه تروریستی مجاهدین در خاک عراق و مداخله آن در امور داخلی این کشور، تصمیماتی را در شش ماده علیه این گروه اتخاذ کرد.

همچنین شبکه تلویزیونی "پرس تی وی" گزارش می دهد که بسیاری از تحلیلگران در عراق بر این باورند که دولت این کشور باید این گروه را باید مدتها پیش از این اخراج می کرد تا جان بسیار از عراقی ها را نجات دهد.

این در حالی است که سیدعبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، آمریکا را به حمایت از گروه تروریستی مجاهدین و فراهم کردن فضای مناسب برای اقدامات خرابکارانه و تروریستی این گروه متهم کرده است.

خبرگزاری مهر

خروج از نسخه موبایل