تبرئه همدستان صدام در انگلیس لکه ننگی بر ماهیت دموکراسی است

یک کارشناس مسائل حقوقی تبرئه همدستان صدام توسط پارلمان انگلیس را ترویج تروریسم و لکه ننگی بر ماهیت دموکراسی در اروپا و بخصوص انگلیس عنوان کرد.

«سید مجید تفرشی» در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری فارس، اقدام پارلمان انگلیس در خارج کردن نام گروه تروریستی مجاهدین از لیست گروه‌‌های تروریستی را اقدامی تعجب برانگیز و به نوعی «ترویج تروریسم» خواند و گفت: صرف تغییر نام یک گروه، ابراز ندامت اعضا و یا نفی عملکردهای گذشته توسط آن هیچ کدام ادله کافی برای اعلام برائت و خارج کردن آن گروه از لیست گروه‌های تروریستی تلقی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه براساس حقوق بین الملل و حتی حقوق داخلی کشورها هیچ جرمی نباید بدون مجازات باقی بماند، با اشاره به جنایات بیشمار این گروه علیه مردم بیگناه ایران و همچنین عراق خصوصا اکراد در طول سال‌های گذشته و در قالب همکاری این گروه با رژیم سابق عراق، اظهار داشت: خارج کردن این گروه از فهرست گروه‌های تروریستی در حالی که خانواده‌های قربانیان جنایات این گروه هرگز مورد مشورت و یا اعلام نظر قرار نگرفته‌اند بسیار بحث برانگیز و لکه ننگی بر ماهیت دموکراسی در اروپا و خصوصا انگلیس است.

این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: دولت و پارلمان انگلیس باید در قبال وجدان جامعه بشری پاسخگو باشند.

وی این اقدام پارلمان انگلیس را همگام با سیاست‌های استکباری دولت این کشور علیه ایران و دارای معنا و مفهوم خاصی دانست که نتیجه آن چیزی جز ترویج تروریسم نیست و افزود: این اقدام همانند اشتباهی بود که آمریکایی‌ها در برخورد با طالبان انجام دادند و با به رسمیت شناختن طالبان، در نهایت خود نیز به لیست قربانیان ناشی از اقدامات آن (طالبان) پیوستند.

تفرشی با بیان اینکه رهبران این گروه همان کسانی هستند که دست دوستی و همکاری به صدام دادند و در جنایات او مشارکت داشتند، ادامه داد: چگونه ممکن است از یک سو صدام حسین از سوی دولت و پارلمان انگلستان به عنوان جانی بین‌المللی معرفی و در جهت اعدام آن همکاری زیادی انجام شود و از سوی دیگر حکم برائت برای سازمان مجاهدین به عنوان یکی از ابزارها و شاخ و برگ‌های صدام صادر شود؟

به باور این کارشناس مسائل حقوقی‌ تبعات ناشی از این تناقض گویی و عملکرد دوگانه انگلیس، موجبات مسئولیت بین‌المللی دولت این کشور در قبال عملکرد پارلمانش را رقم خواهد زد.

قانونگذاران انگلیسی دیروز به طور رسمی نام گروه تروریستی مجاهدین را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کردند.

خروج از نسخه موبایل