آب در لانه مورچگان

چند روز قبل آقای اکبر گنجی در رابطه با کتاب جدید خود در مصاحبه ای با رادیو فردا اظهار داشت که " چیزی به عنوان اپوزسیون وجود ندارد " این نظر آقای گنجی مربوط به خود ایشان می باشد که البته می تواند از نظرات خود دفاع نماید اما در این میان یکی از حقوق بگیران و قلم بمزدان فرقه رجوی با نوشتن مطلبی در مقام اعتراض به اظهارات آقای گنجی مقدار زیاد مطالب بی ربط را از ایشان سوال نموده است که ایکاش خود این مواجب بگیر حاضر بود به همین سوالات در مورد فرقه مجاهدین پاسخگو باشد.

عبدی هزار خانی سوالاتی را در مورد گذشته آقای گنجی مطرح نموده که جای دارد در همین رابطه همان نوع سوالات را راجع به مجاهدین از ایشان بنماییم.

هزار خانی در مورد پروژه ناموفق اعصاب غذا توسط آقای گنجی از ایشان حسابرسی مینماید و هرگز از تمامی نقشه های مسعود رجوی که تاکنون همگی آنها جز شکست و سرافکندگی و خیانت حاصل دیگری نداشته یادی نمی کند.

هزارخانی دو سوال مطرح می نماید که خود از پاسخ به آن عاجز است و فرقه مجاهدین با از بین بردن و مخفی کردن گذشته خود از اینگونه سوالات بشدت پرهیز میکند البته که بجز فرقه مجاهدین ایرانیان آزاده فراموش نکرده اند که همین سازمان به ترور انقلابی افسران امریکایی افتخار میکرد و سرود مرگ بر امریکا داشت. اگر به آرشیو نشریه های مجاهد که توسط این فرقه غیر ممکن می باشد مراجعه نمایید در خرداد سال 1359 در استادیوم امجدیه مسعود رجوی در پایان سخنان خود از پیروزی تیم ملی ایران که پوزه اسرائیل اشغالگر و ستمگر را در همان زمین ورزشگاه به زمین مالیده بود تشکر کرد و باید از این سازمان پرسید که آیا هنوز هم اسرائیل غاصب و تجاوز گر است یا مثل خیل ساواکی ها و بختیاری های عضو شورای ملی مقاومت در سایه مسعود رجوی تطحیر شده است؟

آیا تماس آقای گنجی با روشنفکران غربی و نمایندگان پارلمانهای مختلف دارای ایراد است؟ وآیا لردهای انگلیسی اخیرا تغییر موضع داده اند و دیگر عمال استعمارگر پیر نمی باشند و همچنین عناصر دولت امریکا مثل دانیل زوکا و تنتر و غیره فرقی با جامسکلی دارند و اگر آقای گنجی با دیک چینی ملاقات می نمود خالی از اشکال بود؟

نظر آقای گنجی در مورد اپوزسیون اگر درست نباشد باید اپوزسیون را یکبار دیگر تعریف نمود تا مشخص گردد که آیا فرقه مجاهدین شباهتی به یک نیروی اپوزسیون دارد؟

از نگاه سایت آوا جریانی می تواند اپوزسیون باشد که حداقل ارتباطی با مردم خود داشته و تبلیغ حمله امریکا را علیه مردم کشورش را ثقل هیاهو خود نکرده باشد. از طرفی چگونه می توان به فرقه مجاهدین نسبت اپوزسیون داد که در حال حاضر بزرگترین درخواست آن از مجامع بین المللی این است که تحت الحمایه دولت و ارتش امریکا باقی بماند نگاهی به فعالیت های اخیر مجاهدین نشان دهنده این است که بجای توسل به مردم ایران و تقاضای کمک از ایرانیان یا چشم به ارتش امریکا دارد و یا به جناحهای ضد ایرانی دولت عراق که همچنان تحت الحمایه آنان باقی بماند. با این اوصاف آیا هرگز می توان فرقه مجاهدین را یک گروه اپوزسیون ایرانی تلقی کرد؟

سایت آوا، شانزدهم سپتامبر 2008

خروج از نسخه موبایل