انجمن نجات در اجلاس شورای حقوق‌ بشر سازمان ملل

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، "انجمن نجات" یک تشکل غیردولتی است که از اعضای جداشده از گروه مجاهدین تشکیل شده است. این NGO

خروج از نسخه موبایل