آنالیز فرقه ی رجوی در مصاحبه با افشین کلانتری

این فیلم بخشی از مصاحبه با آقای افشین کلانتری یکی از افراد جدا شده از فرقه ی مخرب و تروریستی مجاهدین خلق می باشد.

وی در این مصاحبه که در دفتر انجمن نجات استان خوزستان صورت گرفته است به شرح مختصری از شستشوی مغزی توسط فرقه ی رجوی و گرفتاری خود در آن تشکیلات می پردازد.

افشین، شکنجه های روحی و جسمی، بی اختیاری و نداشتن هیچ گونه حق نظر دهی، اطاعت محض از رهبری فرقه و فریب نیروهای قرارگاه اشرف را ماحصل پیوستن به فرقه ای می داند که تحت رهبری خودکامه مسعود رجوی قرار دارد.

او مدعی است برادرش عبدالرضا کلانتری از جمله افرادی می باشد که با شستشوی مغزی گرفتار فرقه ی رجوی شده و اکنون در قرارگاه اشرف اسیر می باشد، بدیهی است در صورتی که آزادی و حق انتخاب به او داده شود از تشکیلات جدا خواهد شد.

وی با توجه به شرایط بحرانی قرارگاه اشرف، نگران جان عبدالرضا بوده و از جوامع حقوق بشری خواستار آزادی برادرش از اسارت گاه اشرف در عراق می باشد.

دانلود آنالیز”فرقه ی رجوی” در مصاحبه با افشین کلانتری

خروج از نسخه موبایل