دیدار هیئت انجمن نجات با دکتر لیام فاکس

دکتر لیام فاکس، وزیر دفاع در کابینه سایه بریتانیا، در دیدار با هیئت انجمن نجات از راه حل انسانی برای تعیین تکلیف کمپ اشرف در عراق حمایت کرد.

هیئت انجمن نجات در لندن با دکتر لیام فاکس در پارلمان بریتانیا دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات نمایندگان انجمن نجات شرایط داخل کمپ اشرف در عراق، محل آموزش های نظامی و ایدئولوژیک فرقه ی مجاهدین خلق MKO، را تشریح نمودند.

هیئت انجمن نجات در لندن با دکتر لیام فاکس در پارلمان بریتانیا دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات نمایندگان انجمن نجات شرایط داخل کمپ اشرف در عراق، محل آموزش های نظامی و ایدئولوژیک فرقه ی مجاهدین خلق MKO، را تشریح نمودند. این کمپ از سال 2003 تحت کنترل نیرو های آمریکایی است.

دکتر فاکس تحت تاثیر گفته های دو خانم عضو هیئت قرار گرفت که برای سالیان موفق به دیدار فرزندانشان نشده اند. چرا که طبق دستورات گردانندگان این کمپ اعضا ناچارند همسر، فرزندان و خانواده خود را طلاق بدهند. این افراد که خانواده های اسرای کمپ اشرف را نمایندگی می کنند، شامل خانم عکافیان فروشانی از شهر اصفهان است که پسرشان در کمپ اشرف است و خانم ایرانپور از شیراز که دو برادرشان در اشرف هستند.

دکتر فاکس ابراز نگرانی نمود که عراقی ها و آمریکایی ها به تفاهمی برای تحویل دهی این کمپ که در واقع محل آموزشی متعلق به یک سازمان تروریستی خارجی دست نیافته اند. MKO در آمریکا و از سال 1997 در لیست گروههای تروریستی قرار دارد. او به هیئت گفت در اسرع وقت موضوع را از طریق کانال های مناسب با سیاستمداران امریکایی مطرح خواهد نمود.

“>

ارتش آمریکا موافقت نموده است تا پایان سال کنترل اشرف را به مقامات عراقی منتقل نماید تا نیروهای نظامی عراق بتوانند کنترل اشرف و افراد نگهداری شده در آن را بدست گیرند. اگرچه بمدت 5 سال دولت عراق درخواست خروج MKO را از عراق مطرح نموده است ولی تضمین های مربوط به عدم تحویل اجباری اعضای

“>MKO را نیز ارائه نموده است.

“>

انجمن نجات از سیاستمداران و سیاستگذاران و همچنین از سازمانهای حقوق بشری خواستار حمایت از مواضع دولت عراق در برابر MKO شده است.

هیئت انجمن توضیح داد که نخستین قدم برای هر گونه راه حل نهایی حل مسئله بازداشتگاه اشرف برقراری ملاقاتهای آزادانه ی خانوادگی بین اعضا و خانواده هایشان است. آنها همچنین پیشنهاد کردند تا سریعا کمپی در کنار اشرف برپا گردد تا کسانی که مایل به نفی خشونت و بازگشت به زندگی غیر فرقه ای هستند به آن کمپ پناه ببرند. هیچ کس نباید مجبور باشد تا برخلاف میلش در یک فرقه شبه نظامی باقی ماند.

دکتر فاکس خرسندی خود را از این رویکرد انسانی جهت حل این مشکل ابراز نمود.

خروج از نسخه موبایل