سرنوشت غم انگیز ۳۵۰۰ ایرانی مجاهد

بیش از ۳۵۰۰ تن از ایرانیانی که بهترین سالهای عمر خود را در اروگاه اشرف در عراق سوزاندند, در انتظار سر نوشت نامعلومی هستند.دولت عراق خواستار بسته شدن اردوگاه اشرف و خروج مجاهدین از این کشور و بازگشت آنان به ایران و یا کشور سومی که پذیرای آنان باشد است. مسبب این فاجعه تنها رهبری نابخردانه سازمان مجاهدین خلق است که تصمیماتش در30 سال گذشته منجر به کشته و مجروح شدن هزاران نفر و افسردگی و ناراحتی روانی صد ها نفر دیگر شده است. رهبری و کنترل فرقه گونه مجاهدین با انقلابات و نظرات ایدئولوژیک بیمار گونه ” رجوی ها ” یاد آور جریان جیمز جونز رهبر یک فرقه مذهبی در آمریکا است که جان نزدیک به هزار تن از پیروانش را با بی تفاوتی در اردوگاهش در جیمز تاون ,گویانا در سال 1978, با خودکشی دستجمعی گرفت.بی تفاوتی رهبری مجاهدین به جان افرادش با فدا کردن آنان در عملیات گوناگون از سال ۶۷ تا خودسوزی اعضای این سازمان در سال 1382 پی دستگیری مریم رجوی پاریس , کاملا مشهود است. ۱۶ مورد خود سوزی در سال 1382 در شهر های لندن٬برن ٬اتاوا ٬پاریس٬رم٬آتن و نیکوزیا که منجر به کشته شدن ۲ زن به نام های ندا حسینی ۱۹ ساله و صدیقه مجاوری۴۰ ساله شد٬ توانایی های هولناک این فرقه را مشخص کرد.رهبری سازمان پس از شانزدهمین خود سوزی پیروانش خواست که دیگر نکنند! و نشان داد ارزشی برای جان آنان قائل نیست. به گفته اعضای جدا شده ها بر خلاف ادعای رهبری مجاهدین جوش نبوده بلکه تشکیلاتی بوده است.بنا نقل روزنامة «پاریسین»، قبل بعد خودسوزی، سوی عناصر با تلفن همراه چند خبرنگار تماس گرفته شد سخنگوی روابط خارجی «شورای ملی مقاومت» (محمد سیدالمحدثین) هم نام شخص خودسوزی کننده اعلام کرده بود. امروز نیز زیر فشار قرار دارد دیر یا زود دولت عراق مجبور ترک کشور هستند ٬ دلیلی وجود ندارد دست یک عمل احمقانه نزند اعضایش خطر نیاندازد. ۳۵۰۰

خروج از نسخه موبایل