خروج از لیست تروریستی چالش جدید مجاهدین

مجاهدین از لیست تروریستی اروپا خارج شدند ؛ من فکر میکنم اصلا جای مجاهدین در این لیست نبود، نه به این دلیل که مجاهدین تروریست نیستند چون من به چشم خودم دیده ام که کارگران ساده کارخانه ای را کشته اند و بگوش خود از رهبرانشان شنیده ام که گفته اند نگران غیر نظامی ها نباشید فقط خمپاره هایتان را شلیک کنید تا فضا نظامی شود و شروع کنند به بگیر و ببند! برای همین چشمم آب نمیخورد که این لیست ها سودی برای مردم وطنم داشته باشد و گوشم هم به حکم هیچ دادگاه و لیستی بدهکار نیست، مردم ایران هم گوششان بدهکار این لیست ها نیست. اما چرا میگویم جای مجاهدین در این لیست نبود ؛ به این دلیل که لیست بسیار مخدوش است و مرز بندی واقعی تروریست درآن نیست و با آن نمیتوان معیاری برای تروریست و غیر تروریست ارائه داد.مثلا اسرائیل در این لیست نیست و یا تنها دولت دمکراتیک عرب که با رای مردم سر کار آمده، در این لیست قرار گرفته است. به نظرمن این بیرون آمدن از لیست زیاد چیز بدی هم نیست. در واقع چالش جدید مجاهدین است. ده روز هم جشن بگیرند ولی بعد از آن چه؟ تا الان استراتژی و فعالیت همه نیروهایشان بر این بود که از لیست بیرون بیاییم ؛ خب آمدید حالا میخواهید چه کار کنید؟ و این بیرون آمدن چه تغییری در شما ایجاد میکند؟ هدف بعدی کارو برنامه شما چیست؟ البته به غیر ازداستان سرنگونی که سالهاست میگویید امسال سال آخر است

باور کنید اگر اقتضای سیاست ایجاب کند یکشبه القاعده را هم از لیست بیرون می آورند که بتوانند جایی بکارش بگیرند.اما با تلاش و افشاگریهای جداشده ها امروز دیگر مجاهدین وارد لیست سیاهی شده است که بیرون آمدن از آن هر چند سال بررسی نمیشود و لیستی ابدی است درست مثل ننگی که بر پیشانی این گروه و رهبرانشان است. اما به نظرمن این بیرون آمدن از لیست زیاد چیز بدی هم نیست. در واقع چالش جدید مجاهدین است. ده روز هم جشن بگیرند ولی بعد از آن چه؟ تا الان استراتژی و فعالیت همه نیروهایشان بر این بود که از لیست بیرون بیاییم ؛ خب آمدید حالا میخواهید چه کار کنید؟ و این بیرون آمدن چه تغییری در شما ایجاد میکند؟ هدف بعدی کارو برنامه شما چیست؟ البته به غیر ازداستان سرنگونی که سالهاست میگویید امسال سال آخر است. اما این بیرون آمدن از لیست فکر میکنم چشم انداز روشنی هم برای اسیران اشرف داشته باشد،حالا همین دولتهای اروپایی که زحمت کشیده مجاهدین را از لیست بیرون آوردند باید لطف کرده و پناهندگی اسیران اشرف را هم قبول کنند. چشم انداز دیگر اینکه مجاهدین میتوانند در کشورهای اروپایی دفاتری تاسیس کنند و افراد حقیقی معرفی کنند که آنها هم البته ملزم خواهند بود که با مردم ارتباط داشته باشند،و ارتباط با مردم پاسخگویی و مسئولیت هم به همراه دارد. و این یعنی تمام چیزهایی که برای مجاهدین مثل بسم الله است و به شدت از آن گریزان هستند. آنها عادت کرده اند که در لیست باشند و مخفی کار کنند و جاسوسی کنند و باید دید که با شرایط خروج از لیست چه خواهند کرد. اما خروج از لیست به نظر من مجاهدین را از اضمحلال نجات نخواهد داد ؛ مشکل آنها این نبوده که در اروپا اجازه تردد و سفر ندارند و یا حسابهای مالی آنها بسته است ؛ درست برعکس چون پول را غیر قانونی به دست می آورند برایشان بهتر است که غیر قانونی هم مصرف کنند و کارشان به حساب و کتاب و مالیات و غیره نکشد ؛ دوستی به شوخی میگفت یکی از دلایلی که اروپایی ها آنها را از لیست بیرون آورده اند این بوده که حساب کرده اند با این مخارج هنگفت مجاهدین چرا آنها را از لیست بیرون نیاوریم که مجبور بشوند مالیات بدهند و چیزی به ما برسد. بله مشکل مجاهدین مشکل خطی و استراتژی و ایدئولوژی است نه مالی و تدارکاتی و کانون این مشکل عراق و اشرف است نه اروپا.

خروج از نسخه موبایل