مجاهدین عامل اختلاف طایفه ای در عراق

روزنامه البینه الجدیده در شماره امروز خود در مطلبی با اشاره به اینکه حضور گروه تروریستی مجاهدین بر جامعه عراق تاثیر منفی دارد، گفت: این گروه تروریستی مجاهدین شیوه تفرقه انگیزی و طایفه گری را علیه ملت عراق به کار گرفت.یک روزنامه عراقی در شماره امروز خود با تاکید بر اینکه مجاهدین عامل بروز اختلافات طایفه ای در عراق هستند، خواستار طرح موضوع مجاهدین در پارلمان عراق و فراهم شدن زمینه برای خروج آنان از این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البینه الجدیده در شماره امروز خود در مطلبی با اشاره به اینکه حضور گروه تروریستی مجاهدین بر جامعه عراق تاثیر منفی دارد، گفت: این گروه تروریستی مجاهدین شیوه تفرقه انگیزی و طایفه گری را علیه ملت عراق به کار گرفت.

"رضا جاسم محمد" نویسنده این مطلب با اشاره به اینکه صدام دیکتاتور سابق عراق از اعضای این گروه تروریستی برای کشتار مردم عراق به کار گرفت، تصریح کرد: سال 1991 نقش این گروه در کشتار ملت عراق در انتفاضه شعبانیه و همچنین به کارگیری از آنان علیه کردها کاملا بارز و روشن بود. وحشیگری مجاهدین به حدی بود که آنان به علت خشونتشان تندرویان و گروه های افراطی نامیده شدند و همچنین ازآنان برای کشتار انتفاضه شهرک صدر در سال 1999 به کار گرفته شد.

علاوه براین گروه مجاهدین در جهت منافع، اهداف و دسیسه های رژیم صدام فعالیت می کرد، اما امروز هرچند که بعضی از گروه های بین المللی بر روی اقدامات تروریستی این گروه چشم خود را بسته اند، اما این گروه در سطح بین الملل دست به اقدامات تروریستی و طایفه گری می زند.

این تروریست ها علاوه بر فعالیت علیه ایران و شیعیان عراق برای ایجاد بی ثباتی فعالیت می کند و درعین حال برای ضربه زدن به امنیت (در کشورهای مخالف با مواضع آنان) و حمایت از تروریست ها تلاش بسیار دارد و آنچه که در استان دیاله در حال حاضر درحال وقوع است، گواه این مدعا است. تروریست ها دراین استان دست به اقدامات تروریستی می زنند و جنایت هایی را علیه مردم این استان مرتکب شدند، به گونه ای که شیوخ عشایر استان دیاله از اقدامات تروریستی آنان علیه ساکنان این استان شکایت دارند.

این مقاله درادامه بر این موضوع تاکید دارد که مجاهدین برای ایجاد فتنه انگیزی و طایفه گری در عراق دسیسه چینی می کنند از جمله آن دعوت مشکوک آمیز آنان برای برگزاری کنفرانسی در اروپا به منظور هماهنگی با پارلمان های اروپا به بهانه دفاع از اهل تسنن عراق بود که این دسیسه آنان نیز بی نتیجه ماند چرا که اعضای پارلمانی اروپا در این کنفرانس حاضر نشدند. این اقدامات تروریست ها در زمانی صورت گرفت که دولت عراق در تلاش برای انحلال گروه های شبه نظامی و عناصر مسلح عراقی با هدف برقراری امنیت و ثبات در این کشور است.

درادامه این مطلب از دولت عراق خواسته شد تا پرونده گروه تروریستی مجاهدین در ارتکاب جنایت هایشان علیه ملت عراق به اطلاع افکار عمومی جهان برسد و همچنین همه شرایط برای اخراج این گروه تروریستی از عراق فراهم شود.

نویسنده این مقاله با تاکید بر این موضوع که حضور این سازمان درعراق مخالف با همه خواسته های شرعی است و ضرری برای منفعت ملی و منفعت ملت عراق و آرمان های آن در جهت برقراری امنیت و ثبات به شمار می رود، تاکید کرد: شایسته است که موضوع ارتکاب جنایت های مجاهدین علیه ملت عراق در پارلمان این کشور به عنوان نماینده واقعی ملت عراق مطرح شود.

خروج از نسخه موبایل