نامه ای به گردانندگان صدای آمریکا

مسئولین و گردانندگان محترم صدای امریکا

دیروز دوشنبه 23/فوریه در برنامه تفسیر خبر خانم فرشته دشتی که از اعضای شورای رهبری فرقه تروریستی رجوی می باشد سخنانی را در مورد مشکلات خانوادها درورود به اشرف جهت دیدار با خانواده و اقوام خود مطرح کردند.این خانم بهتر بود کمی هم صداقت به خرج می داد و از مشکلات و سد و موانعی که خانوادها در هنگام ورود به اشرف با انها مواجه هستند و از طرف مسئولین و گردانندگان این فرقه ایجاد می شود کمی صحبت می کردند.

ایشان در این برنامه سعی در تبلیغ و ترویج به نفع فرقه تروریستی رجوی را داشتند و ایشان مانند سایر رهبران و گردانندگان این فرقه اساسا هیچ تمایلی به دیدار خانوادها از عزیزان خود در اشرف ندارد.من که حدود 20 سال در این فرقه در اشرف زندگی کرده ام می توانم به جرات بگویم که رهبران این فرقه و شورای رهبری نه تنها از دیدار خانوادها با عزیزان خود منزجر بودند بلکه موانع و مشکلات نیز ایجاد میکردند. هر زمان که خانوادها جهت ملاقات با فرزندانشان به اشرف می امدند مسئولین با نفراتی که خانوادهایشان خواستار دیدار با انها بودند نشست می گذاشتند و انها را به اصطلاح توجیه می کردند.

در این نشستهای توجیهی ابتدا سعی بر این بود که فرد و افراد را از رفتن و دیدار کردن با خانواده خود منصرف کنند و در این رابطه دیدار با خانواده را نخ وصل به عادیگری و داشتن عاطفه به خانواده را یک ضدیت اشکار با انقلاب ایدئولوژیک بیان می کردند و طوری فضا سازی می کردند که کسی جرات نمی کرد درخواست ملاقات با خانواده خود را بدهد و به اصطلاح دیدار با خانواده و داشتن علایق به پدر و مادر و خواهر و برادر یک ضد ارزش در این فرقه به حساب می ا ید و کسانی را که از رفتن و دیدار کردن با خانواده خود به دلیل همین فضا سازیها منصرف می شوند را کلی تشویق می کنند و از انها به عنون نفرات انقلاب کرده و مریمی یاد می کنند.

در این نشستها که معمولا توسط زنان شورای رهبری اداره می شود به فرد وافراد گفته می شود که خانوادها به خواست خودشان جهت دیدار با انها نیامده اند بلکه انهاتوسط نیروهای وزارت اطلاعات و با زور به اشرف فرستاده شده اند و حتی گاها پدر و مادر پیر و سالخورده را مامور وزارت اطلاعات اعلام می کنند و طوری فضا سازی می کنند که نفرونفرات حتی در مواردی به پدر و مادر خود توهین می کنند و از انها به عنوان ماموران وزارت اطلاعات نام میبرند و این نفرات به عنوان قهرمان و شاخص انقلاب ایدئولوژیک شناخته میشوند و مورد تمجید و تشویق نیز قرار می گیرند و حتی جوایزی نیز ازخانم مریم رجوی به خاطر بیحرمتی به خانواده خود و دیدار نکردن باانها در یافت می کنند.

در دیدارها و ملاقات ها همیشه با نفر ملاقات شونده یک الی دو نفر از فرماندهان همان فرد حضور دارند.بله در این فرقه هر چیزی وهر وسیله ای که افراد اسیر و در بند این فرقه را به زندگی و عاطفه انسانی وصل می کند ضد انقلاب ایدئولوژیک و توطئه وزارت اطلاعات نامیده می شود.

همانطور که کوچکترین انتقاد به خانم مریم رجوی و شوهر ایشان یک جرم است وبلافاصله مارک مامور وزارت اطلاعات بر پیشانی زده می شود. از مسئولین و گردانندگان محترم صدای امریکا تقاضا دارم که به ما قربانیان این فرقه نیز وقتی بدهند تا حقایق بیشتری را در رابطه با این فرقه از طریق این برنامه به گوش هموطنان خود برسانیم.

با تشکر

حسن پیرانسر

خروج از نسخه موبایل