حمایت از ورود پلیس به داخل کمپ اشرف

پس از ورود پلیس عراق به داخل کمپ اشرف جهت برقراری نظم و رسیدگی به شکایات ساکنین اشرف فرقه مجاهدین جار و جنجال وسیعی حول این مسئله راه انداخته و تعدادی امضاء از حامیان سابق صدام معدوم علیه این اقدام قانونی دولت عراق جمع آوری نموده است. سایت پیام رهائی ضمن محکوم کردن اعتراض و شرارت های مجاهدین به این عمل انسانی از اقدام بجای دولت عراق حمایت نموده و از دولت عراق می خواهد که مرعوب شلوغ کاری و “جود بازی” فرقه نشوید ومصمم و قاطع به عمل انسانی خود ادامه دهید و رابطه فرماندهان مجاهد را با نیروهای آنها قطع نمایید. لازم به ذکر است: سالهای مدیدی است که پلیس مجاهدین مانع هرگونه تماس بین همشهری ها و کسانی که با یکدیگر قرابت فامیلی دارند می شوند و اجازه نمی دهند که نشریه ای وارد کمپ اشرف شود و همه افراد در بی خبری و سانسور مطلق بسر می برند و فضای بی اعتمادی و جاسوسی و وحشت بین ساکنین کمپ ایجاد کرده است. اکنون که پلیس دولت قانونی عراق در محدوده ای از خاک خود که به اشغال نیروهای نروریستی رجوی درامده است و مانع کنترل و وارد آوردن فشار فرمانده هان مجاهدین به نیروهای دربند گردیده و ساکنین کمپ می توانند صدایشان را به بیرون برسانند و داد خواهی کنند داد و فغان مجاهدین بهوا بلند شده که ای مردم دنیا حقوق اشرفیان نقض شد و پلیس آنها را محاصره کرده است و چه و چه و چه…. مجاهدین این اجازه را دارند که جوانان ایرانی را در کمپ اشرف سالهای طولانی محاصره کنند و مانع دید و بازدید آنها با والدینشان شوند و از تحصیل و درس و تفربح و مسافرت محروم نگه دارند اما دولت عراق که بعنوان یک امداد گر آمده و به درد دل آنها گوش می دهد و صدای آنها را به مجامع جهانی میرساند و می خواهد آنها را از زندان آزاد کند اجازه ندارد. براستی این شارلاتانیسم را چگونه می توان بازگو کرد؟

خروج از نسخه موبایل