نوری المالکی تنها گزینه مجاهدین را خروج از عراق دانست

نخست وزیر عراق گروه مجاهدین را تروریست خواند و گفت: تنها گزینه آنها خروج از عراق است.

"نوری المالکی" نخست وزیر عراق گفت: این گروه یک سازمان تروریستی است که جنایت هایی علیه مردم عراق مرتکب شده و وجود آن در سرزمین عراق با حاکمیت ملی دولت عراق بر خاک کشورش منافات دارد."نوری المالکی" روز جمعه در حضور "عادل عبدالمهدی" معاون اول رییس جمهور عراق افزود: این گروه یک سازمان تروریستی است که جنایت هایی علیه مردم عراق مرتکب شده و وجود آن در سرزمین عراق با حاکمیت ملی دولت عراق بر خاک کشورش منافات دارد.
نخست وزیر عراق در واکنش به تعرض آشکار اخیر عناصر گروه تروریستی مجاهدین در اردوگاه موسوم به "اشرف" به نیروهای عراق گفت: موضع دولت عراق در قبال این گروه کاملا واضح است و حتی اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد با این گروه آشتی یا سازش کند ما با آنها آشتی و یا سازش می کنیم.
از طرفی دولت عراق در اقدامی که نشان دهنده جدیت آن در پایان بخشیدن به پرونده گروه مجاهدین در عراق است، نام اردوگاه اشرف را تغییر داد.
براساس بیانیه ای که روز جمعه به نقل از دولت عراق صادر شد، نام این اردوگاه به "اردوگاه عراق جدید" تغییر یافت.
آخرین گزارش ها از حادثه مضروب و مجروح شدن 66 تن از نیروهای پلیس عراق توسط عناصر گروه مجاهدین حاکیست که سه نفر از نیروهای پلیس براثر شدت جراحات جان خود را از دست دادند.
این در حالی است که ارتش آمریکا در عراق در اقدامی ریاکارانه که نشان از مظلوم جلوه دادن این گروه در افکار عمومی عراق و جهان دارد، اعلام کرد که یک تیم پزشکی به اردوگاه اشرف ارسال کرده تا مجروحان این گروه را مداوا کند.
براساس بیانیه ارتش آمریکا، این تیم پزشکی تعدادی از عناصر این گروه را که نیازمند به مراقبت پزشکی هستند به بیمارستان ویژه ارتش آمریکا انتقال داد.
با وجود این اقدام آمریکا، افکار عمومی، عشایر، نهادهای مختلف سیاسی و غیردولتی عراق همچنان در بیانیه ها و اظهار نظرها، خواهان بسته شدن اردوگاه نفاق در عراق و اخراج عناصر آن به خارج از کشورشان هستند.